Nieuws en Agenda

Publiekslezing: The Right to the Smart City

Ierse hoogleraar Rob Kitchin te gast bij Tilburg Institute for law, Technology and Society (TILT)

Bij het ontwerp en de inrichting van Smart Cities vol nieuwe technologie wordt te weinig rekening gehouden met de mensen die er wonen. Dat stelt de Ierse hoogleraar geografie Rob Kitchin, die op 14 maart in Tilburg een publiekslezing geeft. Volgens Kitchin moeten we een visie voor slimme steden ontwikkelen die geworteld is in onder meer rechtvaardigheid, zorg en democratie.

Over de hele wereld hebben steden de ambitie om een Smart City te worden waarin technologie gebruikt wordt om de stad te beheren. Vaak worden deze initiatieven gestimuleerd en in gang gezet door overheden en bedrijven in de vorm van top-down, technocratisch bestuur met neoliberale inslag. Tegelijkertijd klinkt de roep om een Smart City-beleid dat meer is afgestemd op de burger, maar het blijft nog onduidelijk hoe dat goed vertaald kan worden in beleid en praktijk.

Sterker, stelt de Ierse geograaf Rob Kitchin, de belangrijkste stakeholders besteden doorgaans weinig aandacht aan rechten, burgerschap, sociale rechtvaardigheid, gemeenschap, burgerparticipatie, co-creatie en ethiek, en evenmin aan hoe een Slimme Stad steeds opnieuw zou kunnen worden herontworpen en heringericht.

Kitchin houdt een pleidooi voor het recht van burgers op een Slimme Stad, een stad met technologie de het leven echt beter maakt. Daarvoor moeten we volgens hem een normatieve visie voor slimme steden ontwikkelen die geworteld is in rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorg, democratie en de publieke zaak. Vervolgens moet die visie worden uitgewerkt op een manier die de burger in het centrum plaatst.

Na afloop van zijn lezing op 14 maart is er tijd voor vragen en debat. 

Waar: LocHal, Glazen Zaal, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg

Wanneer: donderdag 14 maart, 19.30 – 21.30 uur

Rob Kitchin is hoogleraar bij het National Institute of Regional and Spatial Analysis van Maynooth University in Ierland. Hij studeerde aan Lancaster University (BSc Geography), Leicester University (MSc GIS), en de University of Wales Swansea (PhD Geography). Sinds 1998 is hij verbonden aan Maynooth University, waar hij hoofdonderzoeker is op het Programmable City project (gefinancierd door de European Research Council) en het Building City Dashboards project (gefinancierd door de Science Foundation Ireland).

Noot voor de pers

Prof. Rob Kitchin is te gast bij TILT, het Tilburg Institute for Law, Technology and Society dat dit jaar 25 jaar bestaat, en de Bibliotheek Midden-Brabant te Tilburg. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!