Nieuws en Agenda

Verzwakten hervormingen de inkomenspositie van bijstandsontvangers?

Opeenvolgende regeringen hebben in Nederland geprobeerd het aantal bijstandsontvangers te verminderen en hun participatie op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze pogingen pakten voor enkele categorieën werknemers negatief uit.


Dat stelt Jan Cremers (Tilburg Law School) in een uitgave van het Franse Institut de recherches économiques et sociales (IRES): een speciaal nummer van de Chronique. Het nummer is gewijd aan de bescherming van bijstandsontvangers en de debatten en hervormingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden.

In zijn bijdrage over Nederland signaleert Jan Cremers dat tijdens de crises in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000, met een sterk gestegen (langdurige) werkloosheid, een groot aantal werklozen werden overgeheveld naar de bijstand toen hun werkloosheidsrechten afliepen. De hervormingen van opeenvolgende regeringen pakten niet altijd goed uit het terugdringen van het aantal bijstandsontvangers.

Meer lezen: