Bijzondere omstandigheden

Beperkingen

Op deze pagina vind je een overzicht van beperkingen die je bij het studeren (kunnen) hinderen. Let er op dat je verplicht bent dyslexie, een functiebeperking of (chronische) ziekte tijdig te melden bij de studentendecaan.

Chronische ziekten

Een (chronische) ziekte is vaak niet zichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat je als student minder last hebt van je aandoening. Om meer begrip te krijgen van je omgeving voor je ziekte kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld je mentor en of medestudenten op de hoogte te brengen van je functiebeperking.

 Cara, diabetes, de ziekte van Crohn, astma, reuma en ME/CVS zijn een aantal (chronische)aandoeningen waarvan de gevolgen en problemen sterk uiteen lopen. Vermoeidheid, dokters- of ziekenhuisbezoek en bijvoorbeeld concentratieproblemen zijn gevolgen van bovengenoemde ziektes die studievertraging kunnen veroorzaken.

Er zijn ook ziektes die weliswaar (nog) niet chronisch zijn, maar toch heel langdurig kunnen zijn. Ziekte van Pfeiffer kan lang duren en bovendien gevolgen hebben voor je studievoortgang.

Concentratieproblemen

Het kan erg lastig zijn om voor langere tijd je aandacht vast te houden, toch is er veel concentratievermogen vereist tijdens het studeren en het volgen van colleges. Concentratieproblemen kunnen vele, zowel psychische als fysieke, oorzaken hebben, maar wat de oorzaak ook is, een concentratieprobleem leidt vaak tot demotivatie en studievertraging.

Om iets te doen aan je concentratieprobleem worden verschillende cursussen en workshops aangeboden, zoals de vorm van een e-mailcoach studieoptimalisering. Een goede werkplek, duidelijke en haalbare doelstellingen en regelmatige pauzes helpen je bij het studeren. Ook de studentenpsycholoog kan hulp bieden.

De Universiteit Leiden geeft meer tips voor studenten met concentratieproblemen.

Dyslexie

Van alle studenten van Tilburg University hebben er ruim 800 een functiebeperking die hen hindert bij het studeren. Van hen kampt 20% met dyslexie. Dit komt in de praktijk neer op zo'n 150 studenten.

Zij hebben in meer of mindere mate het onvermogen om doeltreffend met (schriftelijke) taal om te gaan, wat studeren extra moeilijk maakt, omdat studeren nou eenmaal van je vereist efficiënt en snel met taal om te gaan.

Als jij problemen ondervindt met studeren vanwege je dyslexie, dan zijn er verschillende oplossingen te bedenken. Niet altijd kan alles gerealiseerd worden; dit is afhankelijk van de noodzaak en de beschikbaarheid.

Denk aan de volgende aanpassingen:

 • extra tentamentijd of uitstel voor bepaalde schriftelijke opdrachten
 • eventueel uitstel van het bsa.
 • een aangepast studieprogramma of gespreid tentamenprogramma
 • tentamens maken in een aparte ruimte
 • goed leesbare tentamenopgaven, groter lettertype en meer regelafstand
 • toestemming om colleges op te nemen.
 • financiële tegemoetkomingen bij studievertraging (zie: Financiële voorzieningen)

Je kunt een verzoek indienen om van een bepaalde voorziening gebruik te mogen maken. Je dient hiervoor een verzoek in te dienen via het online formulier.  Hierbij moet je ook adequate bewijsstukken, in dit geval de uitslag van een recente dyslexietest (zie onder), meesturen als bijlage.

Let op! Het kan enige tijd duren voordat de procedure voor extra tentamenvoorzieningen is afgerond. Omdat de eerste toetsen en tentamens al in oktober plaats vinden, moet je zo snel mogelijk aan het begin van het collegejaar een verzoek indienen. Waarom het belangrijk is om dit tijdig te melden, lees je op studievertraging.

Dyslexie testen

De Universiteit van Groningen heeft een vragenlijst ontwikkeld om te achterhalen of je kenmerken van dyslexie hebt. Wanneer je daar zelf aan denkt, maar nog niet gediagnosticeerd bent, kan deze lijst je wat meer duidelijkheid geven. Beantwoord de vragen van de screeningslijst dyslexie.

Om in aanmerking te komen voor onderwijsvoorzieningen moet je kunnen aantonen in welke mate je dyslectisch bent. Als bewijsstuk dient de uitslag van een diagnostisch onderzoek, of testen door orthopedagoog of daartoe bevoegde psycholoog. Het stuk mag niet ouder zijn dan een jaar of zes (aanvang middelbare school).

Wanneer je lang geleden getest bent, kan het zijn dat je door remedial teaching of gewoon door ervaring, er inmiddels minder last van hebt. Je kunt je (opnieuw) laten testen bij de volgende instanties:

 • Aob-Compaz. Je kunt met een Aob-Compaz overleggen of een geheel diagnostisch onderzoek nodig is.
 • Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie.
 • IWAL (tegenover centraal Station Tilburg). Doordat een deel van het onderzoek groepsgewijs is en een deel individueel, worden de kosten laag gehouden (€ 300 à € 400).

Tip: de eerste 5 consulten eerstelijns psychologische hulp worden deels vergoed door je verzekeraar. Bespreek met je verzekeraar bij welke psycholoog je terecht kunt.

NB: vanaf januari 2014 geldt er geen eigen bijdrage meer voor eerstelijns psychologische zorg. De consulten gaan wel van het eigen risico af.

De meeste instanties bieden ook trainingen, cursussen en andere begeleiding aan.

Dyslexie onderzoek Handicap + Studie

Studenten die goedkoop willen laten onderzoeken of zij dyslexie hebben, kunnen dat doen via Handicap + Studie en IWAL. Via een groepsonderzoek kom je te weten of je studieproblemen inderdaad door dyslexie worden veroorzaakt (en ook of je recht hebt op extra voorzieningen). Een deel van de kosten kan vaak teruggevraagd worden via het ANGO-fonds.

Kijk voor de actuele onderzoeksdata op de website van Handicap + Studie.

Psychische beperkingen

Er zijn veel verschillende psychische aandoeningen met elk hun eigen kenmerken en gevolgen. Voorbeelden van psychische functiebeperkingen zijn: AD(H)D, faalangst, depressiviteit, een persoonlijkheidsstoornis als borderline, of het Asperger syndroom (een autistische stoornis). Deze aandoeningen kunnen depressieve klachten, contactproblemen, problemen met samenwerken, met plannen en organiseren of ernstige vormen van stress of angsten veroorzaken.

Studenten die hier last van hebben, kunnen naast bovengenoemde verschijnselen ook te maken hebben met energieproblemen. Net als de meeste kenmerken van psychische problemen, zijn energieproblemen niet zichtbaar. Dit kan tot extra problemen leiden bij het studeren.

RSI / CANS / Muisarm

Een veel voorkomende oorzaak van motorische beperkingen is RSI (repetitive strain injury), tegenwoordig ook wel CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) genoemd.

Van de studenten van Tilburg University melden er ruim 1000 (zeer) veel pijn van RSI-achtige verschijnselen te hebben (Studentenmonitor mei 2007).

Op een verkeerde manier te lang met dezelfde beweging bezig zijn, een ergonomisch onverantwoorde houding en verkeerde instelling van computerapparatuur, stoel en bureau veroorzaakt RSI. Het is dan ook een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen als gevolg van een herhaalde overbelasting. Pijnklachten en stijfheid variëren in hevigheid en kunnen afnemen of chronisch worden.

RSI slaat vaak toe bij studenten in de eindfase van hun studie, wanneer zij onder tijdsdruk hun scriptie of stageverslag moeten afmaken.

Je weet misschien al het een en ander over RSI, maar je gaat je er pas in verdiepen als het te laat is en de eerste verschijnselen de kop opsteken. In het beginstadium is er nog veel aan te doen, maar nog beter is het om RSI te voorkomen!

Wat kun je doen om RSI te voorkomen?

Om RSI te voorkomen, is het zaak om je beeldschermwerkplek goed in te richten. Ook kun je op de computers van Tilburg University gebruik maken van anti-RSI software die je tevens helpt om effectiever te werken. Daarnaast is bij de Student Desk een folder beschikbaar met informatie over het inrichten van je werkplek en het voorkomen van RSI/CANS.

Ook op internet is veel informatie te vinden over RSI/CANS. Een handige site is bijvoorbeeld www.kanstest.nl. Met deze test kunnen medewerkers en studenten zelf zien of hun werkplek goed is ingesteld.

Meer informatie?

Kijk op de pagina over werkplekinrichting en anti-RSI software voor meer informatie en tips.

Zintuiglijke beperkingen

Studeren met een zintuiglijke handicap is een zware, maar zeker niet onmogelijke opgave. De universiteit probeert, met verschillende voorzieningen op het gebied van onderwijs, de student te helpen bij het studeren. Er zijn ook een aantal praktische voorzieningen voor auditief en visueel beperkte studenten.

Voor auditief gehandicapten worden er twee systemen toegepast op de universiteit, namelijk een zogenaamde ringleiding en/of het zogenaamde FM-systeem. Het toepassen van de systemen wordt aangegeven op de toegangsdeur en bij de cabine.

Voor visueel gehandicapten is in de bibliotheek een brailleregel (merk ALVA) beschikbaar voor tekstverwerking, het raadplegen van gegevensbestanden en catalogi en het gebruik van e-mail etc. In de buurt van de brailleregel vind je ook een TV-loep en een werktafel met lessenaar en extra verlichting. Je vindt deze voorzieningen op het ingangsniveau van de bibliotheek in L101.

Neem voordat je voor het eerst van de apparatuur gebruik wilt maken contact op met de LIS Service Desk. Vrijwel alle kopieerapparaten bij Tilburg University kunnen teksten vergroten, maar na afspraak met de studieadviseur kan ook PrismaPrint dit werk voor zijn rekening nemen.

Zie voor een volledig overzicht Overige voorzieningen.

Landelijke platforms

 • Doof Studeren Netwerk

‘Doof studeren’ is een virtueel netwerk van dove- en slechthorende studenten op LinkedIn en Facebook. Het is opgezet als platform voor kennisdeling over studeren met doofheid en slechthorendheid.

 • NVBS

De Contactgroep Jongeren en Studenten (CJ&S) maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS). De Contactgroep richt zich op jongeren en op studenten die aan een Universiteit of HBO-instelling studeren.
Het hoofddoel van de CJ&S is het organiseren van activiteiten, belangenbehartiging en informatievoorziening voor visueel gehandicapte jongeren en studenten. De Commissie Studenten heeft als doel de belangen te behartigen van visueel gehandicapte studenten in het hoger onderwijs.

Stuur door

Wat is de uitkomst van zes plus acht

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van zes plus acht

Geef een numerieke waarde op