Bijzondere omstandigheden

Dyslexie

Van alle studenten van Tilburg University hebben er ruim 800 een functiebeperking die hen hindert bij het studeren. Van hen kampt 20% met dyslexie. Dit komt in de praktijk neer op zo'n 150 studenten.
Zij hebben in meer of mindere mate het onvermogen om doeltreffend met (schriftelijke) taal om te gaan, wat studeren extra moeilijk maakt, omdat studeren nou eenmaal van je vereist efficiënt en snel met taal om te gaan.

Als jij problemen ondervindt met studeren vanwege je dyslexie, dan zijn er verschillende oplossingen te bedenken. Niet altijd kan alles gerealiseerd worden. De examencommisie beoordeelt je verzoek en kent bepaalde faciliteiten toe, afhankelijk van de noodzaak en de beschikbaarheid.

Denk aan de volgende aanpassingen:

 • extra tentamentijd of uitstel voor bepaalde schriftelijke opdrachten
 • eventueel uitstel van het bsa.
 • een aangepast studieprogramma of gespreid tentamenprogramma
 • tentamens maken in een aparte ruimte
 • goed leesbare tentamenopgaven, groter lettertype en meer regelafstand
 • toestemming om colleges op te nemen.
 • financiële tegemoetkomingen bij studievertraging (zie: Financiële voorzieningen)

Je kunt de examencommissie verzoeken om van een bepaalde voorziening gebruik te mogen maken. Je dient hiervoor een verzoek in te dienen via het online formulier.  Hierbij moet je ook adequate bewijsstukken, in dit geval de uitslag van een recente dyslexie-test (zie onder), meesturen als bijlage.

Op de website over tentamenvoorzieningen lees je meer over de procedure.

Let op!
Het kan enige tijd duren voordat de procedure voor extra tentamenvoorzieningen is afgerond. Omdat de eerste toetsen en tentamens al in oktober plaats vinden, moet je zo snel mogelijk aan het begin van het collegegejaar een verzoek indienen bij de examencommissie.

Waarom het belangrijk is om dit tijdig te melden, lees je op studievertraging.


Dyslexie testen

De Universiteit van Groningen heeft een vragenlijst ontwikkeld om te achterhalen of je kenmerken van dyslexie hebt. Wanneer je daar zelf aan denkt, maar nog niet gediagnosticeerd bent, kan deze lijst je wat meer duidelijkheid geven. Beantwoord de vragen van de screeningslijst dyslexie .

Om in aanmerking te komen voor onderwijsvoorzieningen moet je kunnen aantonen in welke mate je dyslectisch bent. Als bewijsstuk dient de uitslag van een diagnostisch onderzoek, of testen door orthopedagoog of daartoe bevoegde psycholoog. Het stuk mag niet ouder zijn dan een jaar of zes (aanvang middelbare school).

Wanneer je lang geleden getest bent, kan het zijn dat je door remedial teaching of gewoon door ervaring, er inmiddels minder last van hebt. Je kunt je (opnieuw) laten testen bij de volgende instanties:

 • Aob-Compaz
  Je kunt met een Aob-Compaz overleggen of een geheel diagnostisch onderzoek nodig is.

 • TOPP (Tilburgse Orthopedagogen Psychologen Praktijk)

 • Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie

 • Handicap en Studie organiseert in samenwerking met IWAL goedkope dyslexieonderzoeken voor studenten. Op 16 november is het volgende onderzoek. Kijk op de website voor meer informatie of om je in te schrijven. Een deel van de kosten kan mogelijk vergoed worden door het ANGO-fonds.
Tip: ga na of je zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering mogelijk een deel van de kosten (eerstelijns psychologische hulp) vergoedt.

De meeste instanties bieden ook trainingen, cursussen en andere begeleiding aan.


Heb je vragen over voorzieningen, wil je advies over regelingen of praktische tips hoe je je studie kunt inrichten als je last hebt van een beperking? Neem dan contact op met de studieadviseur van jouw faculteit!

Stuur door

Wat is de uitkomst van acht plus één

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van acht plus één

Geef een numerieke waarde op