Studentenleven

Studie- en studentenverenigingen

Met colleges volgen alleen kom je er niet. Studeren aan een universiteit betekent een kritische maar vooral actieve houding. Veel (academische) vaardigheden doe je juist op naast het onderwijs. Deelname aan het verenigingsleven kan daar een bijdrage aan leveren.

Er zijn diverse soorten studentenverenigingen: studieverenigingen, gezelligheidsverenigingen, sportverenigingen, verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gericht op werk- en stagebemiddeling, op het gebied van studentenpolitiek, internationale verenigingen en levensbeschouwelijke verenigingen.

Studieverenigingen

Tilburg School of Economics and Management

Faculty Association Asset is de overkoepelende organisatie voor alle economie studenten aan Tilburg University. Zij biedt zowel sociale als carrière activiteiten zoals de Economic Business weeks Tilburg, de Asset In-house Days and the Asset Conference. Verder bestaat Asset uit zeven departementen welke studie specifieke diensten leveren.

Studenten Fiscale Economie kunnen lid worden van 'De Smeetskring'.

Tilburg Law School

  • De faculteitsbrede vereniging Magister biedt studiegerelateerde en gezelligheidsactiviteiten op het gebied van strafrecht, civielrecht, recht en management, recht en technologie en internationaal en Europees recht. Ook biedt Magister 10% boekenkorting aan en geeft zij vier keer per jaar het faculteitsblad uit. Tot slot is de studentenfractie een onderdeel van Magister.
  • De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het verlenen van gratis rechtshulp aan mensen die deze rechtshulp het hardste nodig hebben en er het minst voor kunnen betalen.
  • De Tilburgse Fiscalisten Vereniging De Smeetskring is de studievereniging voor fiscalisten aan Tilburg Law School.
  • ELSA staat voor the European Law Students' Association en is een studievereniging voor alle rechtenstudenten, met vestigingen door heel Europa.
  • Tilburg Law Review is een juridisch kwartaalblad over "foreign and comparative law", dat verzorgd wordt door studenten en docenten van Tilburg Law School.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Iedere studie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences heeft zijn eigen studievereniging. Deze verenigingen worden volledig beheerd door studenten en hebben tot doel het studentenleven uitdagend (symposia, congressen) en gezellig (borrels, feesten, studiereizen) te maken.

Tilburg School of Humanities

TSH kent vijf studieverenigingen. Deze verenigingen hebben als doel het studentenleven makkelijker en leuker te maken. Zo bieden de verenigingen o.a. studiebegeleiding, boekverkoop en borrels.

Tilburg School of Catholic Theology

TST kent twee studieverenigingen. Deze verenigingen bieden erg leuke studie gerelateerde activiteiten zoals lezingen, uitjes en borrels.


Studentenverenigingen

Als je in je studententijd meer wilt doen dan colleges volgen, studeren en tentamens maken kun je je aansluiten bij een gezelligheidsvereniging. Deze verenigingen bieden je de mogelijkheid om je zowel op gebied van gezelligheid, als op het gebied van cultuur, studie en sport te ontplooien. En door actief lid te worden van een vereniging doe je spelenderwijs een schat aan ervaring op: bijvoorbeeld in vaardigheden als vergaderen, financieel beheer, bestuur, PR en communicatie, onderhandelen met sponsors etc.


Studentensportverenigingen

Bij het Sports Center zijn 21 studentensportverenigingen aangesloten. Iedere vereniging vertegenwoordigt een andere tak van sport. Daarnaast is de Federation of Student Sports Tilburg belangenbehartiger voor alle sportkaarthouders.

Culturele verenigingen

Carrière

Tilburg University kent een aantal verenigingen gericht op werk- en stagebemiddeling:

Medezeggenschap

In de Universiteitsraad zijn zetels beschikbaar voor studenten en personeel. De studenten zijn lid van een van de studentenfracties SAM of Front. Klik hier voor meer informatie over actief worden binnen een medezeggenschapsorgaan aan Tilburg University.

Internationaal


Religie

Overig

  • TOP (Tilburg Orientation Program)
  • TUC (Tilburg University Cantus)
  • Serve the City (vrijwilligerswerk voor studenten)

Stuur door

Wat is de uitkomst van tien plus zes

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van tien plus zes

Geef een numerieke waarde op