Studeren en studentenleven

Fraude en plagiaat

Frauderen bij tentamens en examens is verboden. Daarmee vertellen we je niets nieuws. Maar: wat is fraude? Wanneer spreken we van plagiaat? Hoe kun je (onbedoelde) overtredingen voorkomen? Welke sancties hanteert de universiteit? Deze pagina's geven antwoord op deze en andere vragen. De informatie is bedoeld voor iedereen die aan Tilburg University studeert en werkt. Omdat ieder op een andere manier met het onderwerp te maken heeft, is de informatie gerubriceerd voor studenten, docenten en surveillanten.

Spelregels en afspraken

Naast afspraken en spelregels voor fraude en plagiaat die voor de hele universiteit gelden, hebben faculteiten eigen, aanvullende regels en maatregelen. Raadpleeg dus ook de facultaire websites. Je vindt op deze pagina's de links naar de desbetreffende pagina's.

Code of conduct

De spelregels voor fraude vloeien voort uit de Code of Conduct van Tilburg University. Daarin staat onder meer het volgende: "Met het oog op hun vorming als academicus leren studenten zelfstandig te werken, zorgvuldig informatie te verzamelen en problemen op te lossen. In de voorbereiding van tentamens gaan studenten consciëntieus te werk."

Het frauderen bij tentamens, examens, werkstukken en scripties past niet bij de academische vorming van studenten die de universiteit voor ogen staat. Wie fraudeert, overtreedt bovendien de regels van de universiteit en van de wet. Fraude schaadt daarbij niet alleen de pleger, maar ook de reputatie van de universiteit. Reden voor Tilburg University om bij geconstateerde fraude streng op te treden.

Informatie per faculteit

Naast het algemene fraudebeleid van Tilburg University, hanteert elke faculteit eigen, aanvullende regels voor het omgaan met fraude.

Stuur door

Wat is de uitkomst van vier plus acht