Studie en studeren

Examencommissie

Iedere faculteit heeft zijn eigen examencommissie:

Aanvragen voor een vrijstelling of verzoeken die afwijken van de regels in het het Onderwijs- en Examenreglement (OER), moet je schriftelijk indienen bij de Examencommissie. Voor adressen zie rechts bij facultaire examencommissies.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kun je daartegen beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens.

Ook de uitslag van een tentamen is een beslissing van (namens) de examencommissie. Als je het daar niet mee eens bent, kun je een beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens.


Stuur door

Wat is de uitkomst van drie plus twee

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van drie plus twee

Geef een numerieke waarde op