Studie en studentenleven

Veelgestelde vragen over het Tilburgse Onderwijsprofiel

In het onderwijsprofiel wordt gesproken over kleinschalig onderwijs met jaargroepen van maximaal 40 personen. Betekent dit dat we nooit meer hoorcolleges in grote groepen krijgen?

Jawel, We gaan werken met jaargroepen van maximaal 40 personen die gedurende het hele collegejaar bij elkaar blijven en samen door een of meerdere mentoren of tutoren begeleid zullen worden. Meerdere jaargroepen kunnen wel samengevoegd worden voor hoorcolleges, Hoorcolleges zullen echter nooit afzonderlijk gegeven worden, maar altijd in combinatie met andere. kleinschalige onderwijsvormen in jaargroepverband.

Geldt dit onderwijsprofiel alleen voor de bachelorstudenten of ook voor de masterstudenten?

De implementatie van het onderwijsprofiel richt zich in eerste instantie op de bacheloropleidingen, maar in een later stadium zal bekeken worden op welke wijze het onderwijsprofiel ook ingebed gaat worden in de curricula van de masteropleidingen.

Worden internationale studenten ook meegenomen in dit onderwijsprofiel?

Voor zover het reguliere studenten betreft die een bacheloropleiding volgen, worden internationale studenten ook meegenomen in het TOP. In geval van exchange studenten ligt dit anders. In een later stadium zal bepaald worden hoe exchange studenten te maken gaan krijgen met het TOP.

Gaat de universiteit door het aanbieden van veel extracurriculaire vakken naast de reguliere vakken niet te veel op de stoel van de studieverenigingen zitten?

De universiteit heeft zeker niet de bedoeling om de concurrentie aan te gaan met de studieverenigingen, maar zoekt juist de verbinding met de studieverenigingen. Sterker nog: de extracurriculaire activiteiten waar het hier over gaat zijn juist in meerderheid activiteiten die door studieverenigingen georganiseerd worden, maar op deze manier nauwer bij het onderwijs betrokken worden. De meeste faculteiten hebben al contact gezocht met “hun” studievereniging om te bespreken hoe de samenwerking het beste tot stand kan komen. Mocht je bestuurder zijn van een studievereniging, aarzel dan niet om contact te zoeken met de vicedecaan onderwijs van jouw faculteit. Deze zal graag met je in gesprek gaan.