Studie en studentenleven

Architectuur Zwijsengebouw

Het Zwijsengebouw van buiten

image7 Zwijsengebouw renovatie

In 1991 kregen architecten Ad Roefs en Martien Jansen een aantal vierkante meters, een budget en de opdracht om een bezinningsruimte te ontwerpen voor op de campus van Tilburg University. Omdat geen mens wist hoe een dergelijke ruimte er precies uit moest zien, hadden ze feitelijk alle vrijheid. Ze ontwierpen een gebouw dat zich ogenschijnlijk grotendeels onder de grond bevond en overeenkomsten vertoonde met een onderzeeër. Het gebouw doet van buitenaf gezien dan ook gesloten en donker aan. Het gebruik van zink als materiaal voor bekleding van de buitenzijde, het toepassen van slechts enkele ramen en de onbetreedbare spouwmuren – soms wel van anderhalve meter dik – versterken dit gesloten karakter. Om het gevoel van ‘onder de grond zijn’ te versterken, is het grondoppervlak rondom het gebouw bovendien met ongeveer één meter verhoogd. Het gebouw werd geopend op 22 mei 1992.

Het Zwijsengebouw van binnen

image9 Zwijsengebouw renovatie

Eenmaal binnen valt het ondergrondse effect pas echt goed op: via enkele ramen kijk je uit op het hoger gelegen maaiveld rondom het gebouw, waardoor je je in de diepte waant. Van binnen heeft het gebouw een spiraalvorm die doet denken aan een slakkenhuis en die je, via een ontvangstruimte, naar het centrum van het gebouw leidt. De in het dak aangebrachte lichtstraat, bovenin de centrale ruimte, blijkt een opvallende hoeveelheid licht toe te laten, waardoor het enigszins gesloten karakter van de buitenkant een opvallende lichtheid aan de binnenzijde blijkt te verhullen.

Omdat de centrale ruimte steeds meer ingezet werd voor bijeenkomsten, zijn in 1996 enkele interieurelementen aan het gebouw toegevoegd. In overleg met interieurarchitecte Beatrice Geboers en architect Ad Roefs zijn een zitbank en een oplopende tribune met klapstoeltjes geplaatst en is een groot vloerkleed neergelegd. Dit heeft de ronde vorm van de centrale ruimte benadrukt, zonder af te doen aan de sobere en eenvoudige uitstraling. Verder is in het gebouw geen enkele referentie naar enige bestaande vorm van levensbeschouwing aangebracht. Hierdoor heb je als bezoeker volledig de ruimte die zelf in te vullen. 

Renovatie 2014

Tijdens een renovatie in 2014 onder leiding van architect Martien Jansen zijn er aanpassingen aan het gebouw ingezet met een duidelijke scheiding tussen drie gebruiksfuncties: groepsbijeenkomsten, individueel gebed, en een ruimte voor ontvangst en ontmoeting. Hiertoe is, naast de centrale ruimte (welke grotendeels hetzelfde is gebleven) en een ruimere foyer, een gebedsruimte gecreëerd op de eerste verdieping. Waarmee het gebouw multifunctioneler is geworden. Verder zijn de geluidsisolatie, de sanitaire voorzieningen, de kenmerkende zinkgevel en het dak verbeterd of vervangen. In het kader van Corporate Social Responsibility is bovendien gekozen voor LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie voor verlichting, een warmtepomp en zogenaamde solar tubes om daglichtvoorziening te reguleren. 

Het Zwijsengebouw is sinds kort ook te bezoeken via Google Maps. Het is mogelijk om online door het gebouw te navigeren en de nieuwe indeling te bekijken. 

Of zie in onderstaande pdf een schetsmatige indruk van de nieuwe situatie.


Multifunctioneel gebouw

Dagelijks bezoeken studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit het Zwijsengebouw om er een moment voor zichzelf te nemen. Om er hun dagelijkse gebeden te verrichten, om er iets te lezen, om er een gesprek te voeren of om er in alle stilte rustig te zitten. Naast een aantal reguliere bijeenkomsten vindt er in het gebouw ook een diversiteit aan gespreks- of discussie-bijeenkomsten plaats die georganiseerd worden door Academic Forum en door andere afdelingen en studentenorganisaties binnen de universiteit. Bovendien is er in het gebouw veel aandacht voor kunst en exposities.