Studie en studentenleven

Geschiedenis Zwijsengebouw

Oorsprong in katholieke traditie

Het Zwijsengebouw dankt haar ontstaan aan het feit dat Tilburg University – in 1927 opgericht als rooms-katholieke handelshoogeschool – altijd heeft willen vasthouden aan haar bijzondere identiteit en rooms-katholieke wortels. Toch heeft de tijd ook hier niet stil gestaan. De ontwikkelingen in het katholieke denken en geloven in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog en het toenemende multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving, zorgen ervoor dat de bijzondere identiteit van de universiteit zich tegenwoordig manifesteert in een open houding naar elke vorm van denken en geloven.

Van wens naar gebouw

Sinds 1988 leefde bij wetenschappers de gedachte dat er op de universiteit een ruimte moest komen voor rust en bezinning. Een plaats waar gereflecteerd kon worden op het eigen handelen, een plek ook waar wetenschappers iets van hun niet-wetenschappelijke kant konden laten zien. Zo’n ‘stiltecentrum’ moest een kwalitatieve toevoeging aan de universiteit zijn, waarbij geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen niet op de voorgrond zouden staan. Een laagdrempelig gebouw dat bezoekers geen bepaalde identiteit zou opdringen, zodat iedereen zich er welkom zou voelen. Een gebouw dat een evenwicht zou moeten vormen tussen stilte en ontmoeting. En centraal gelegen op de campus, opdat ontmoeting er het best tot zijn recht zou komen.

Zwijsengebouw

Het Zwijsengebouw opende op 22 mei 1992 als stiltecentrum haar deuren. Met dit gebouw heeft reflectie, in brede zin, een centrale plek gekregen op de campus van Tilburg University. Deze feestelijke gebeurtenis ging gepaard met de uitreiking van het boek ‘Onder Woorden: gesprekken over stilte’ onder redactie van Jan Renkema (School of Humanities, Dep Taal- en Cultuurstudies). Het gebouw is vernoemd naar Joannes Zwijsen, die halverwege de negentiende eeuw als priester werkzaam was in Tilburg. In 1853 werd hij bisschop van 's-Hertogenbosch en enkele jaren later aartsbisschop van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie in Utrecht. Vanuit zijn positie en door zijn invloed heeft Joannes Zwijsen een belangrijke rol gespeeld bij de emancipatie van de – destijds nog achtergestelde – rooms-katholieke bevolking in Nederland, vooral door de bevordering van de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg.