Studie en studentenleven

Reguliere activiteiten Zwijsengebouw

In het Zwijsengebouw worden verschillende doorlopende activiteiten georganiseerd. Meer informatie over de uiteenlopende bijeenkomsten vind je hieronder. Voor een overzicht van de activiteiten van deze maand: zie Calendar.

 Meer info: contact Academic Forum 013 - 466 3217; academicforum@tilburguniversity.edu.

Zenmeditatie >>

Maandagavond staat het Zwijsengebouw vanaf 19.30 uur in het teken van meditatie. Concreet gaat het om zenmeditatie in de traditie van Thich Nhat Hanh: een Vietnamese Boeddhistische monnik, zenmeester, hoofd van een beroemd retraitecentrum in Frankrijk en vredesactivist. Het is zijn levenswerk om het Westen bewust te maken van de waarde van 'Leven in aandacht', van 'Leven in het hier en nu'.

De bijeenkomsten bestaan uit 20 minuten geleide meditatie, 10 minuten loopmeditatie en 20 minuten meditatie in stilte. Daarna is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Soms wordt er ook gezongen.

Zie ook:
- zenmeditatiegroepen Nederland en België
- Sangha Tilburg

Geïnteresseerden zijn van harte welkom: kennismakingsavond voor nieuwe geïnteresseerden, elke 1ste maandag van de maand.
Aanmelden: joanmoonen53@gmail.com.

Voor meer informatie
- Mevr. Joan Moonen, Tel. 013 - 505 5334
- Dr. Ivan Nyklicek, Tel. 013 - 466 2391

Stiltemeditatie >>

Elke dinsdag is er tijdens de lunchpauze de mogelijkheid om in groepsverband te mediteren in het Zwijsengebouw. In het dagelijkse werk worden we vaak zo opgeslokt door alles wat zich alleen in ons hoofd afspeelt, dat we het contact met de werkelijkheid om ons heen en met onszelf verliezen. We zijn niet echt aanwezig, lijken een soort slaapwandelaars. Meditatie met als aandachtspunt het bewust worden van ons lichaam en de adem, brengt ons weer terug in het hier en nu en terug bij onszelf. Dat geeft energie, wakkerheid en ruimte.

De meditatie duurt van 12.45 -13.15 uur. Om 12.30 is er een korte instructie. Je kunt je eigen mat en kussen meenemen, maar er zijn ook kussens, bankjes en stoelen aanwezig. De meditatie staat in de traditie van 'Zen en Inzichtsmeditatie' (Vipassana). Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie
- Dhr. Hervé Tijssen, tel. 013 - 466 2745

Mindfulness - Wake Up Tilburg>>

Dinsdagavond staat het Zwijsengebouw vanaf 19.15 uur in het teken van Mindfulness, voornamelijk vanuit de traditie van Thich Nhat Hanh: een Vietnamese Boeddhistische monnik, zenmeester. Het is zijn levenswerk om het Westen bewust te maken van de waarde van 'Leven in het hier en nu'. Op zijn initiatief zijn er Wake Up groepen over heel de wereld opgericht - groepen waarin jongeren samen kunnen mediteren.

Wake Up Tilburg is in het najaar van 2014 opgericht. We komen elke 2 weken bijeen en zullen o.a. samen mediteren, bewegen en delen. Je bent altijd welkom om mee te doen; iedereen tussen 18 en 35 jaar is welkom, maar ook als je wat ouder bent kun je natuurlijk heel goed bij de groep passen. Voel je vrij om een avond mee te doen! Stuur vooraf even een mailtje zodat we je wegwijs kunnen maken.

Wanneer: op dinsdagavonden in de oneven weken. Vanaf 19.15 uur drinken we een kopje thee en om 19.30 uur gaan we van start tot ongeveer 21.00 uur.

Locatie: Zwijsengebouw - campus Tilburg University.

Benodigdheden: meditatiekussentjes en bankjes zijn aanwezig. Je kunt evt. een eigen kussen of bankje meenemen als je dat prettig vindt.

Kosten: gratis!

Zie ook:
- http://wkup.nl/sangha/tilburg/
- www.wkup.org
- www.aandacht.net

Voor meer informatie
- Wake Up Tilburg, e-mail wkuptilburg@gmail.com

Workshop 'Free your mind' >>

Mensen willen vaak constant voldoen aan de opinies, normen en waarden van de (sub)cultuur waarin ze leven. Gevolg daarvan is dat creativiteit en authenticiteit onvoldoende ruimte krijgen. Bij sommigen leidt prestatiedruk zelfs tot onzekerheid, faalangst of andere psychische problemen. Het zou goed zijn wanneer we regelmatig even zouden stoppen met de dagelijkse gang van zaken en stil zouden staan bij het moment. Dat zorgt voor meer ruimte voor vrij denken en handelen, voor creativiteit, voor een meer onbevangen en ontspannen leven.

Bij de bijeenkomsten ‘Free your mind’ is dit precies wat er gebeurt: stilstaan bij het moment. Tijdens verschillende begeleide oefeningen verkennen deelnemers nieuwsgierig wat er eigenlijk gaande is. Ook nu al, tijdens het lezen van deze tekst, kun je open en nieuwsgierig kijken naar wat er vanzelf in je ontstaat aan gedachten, gevoelens of gedrag. Gewoon, uit nieuwsgierigheid. Echte nieuwsgierigheid is belangeloos en leidt zo naar innerlijke vrijheid.

DATA 2018 (voor zover al bekend):
2018: donderdagen 11 januari; 8 februari; 1 maart; 5 april; 10 mei; 7 juni; 5 juli.
Tijd: 19:30 - 21:30 uur. Toegang is vrij.

Voor meer informatie
- Dr. Ivan Nyklicek, tel. 013 - 466 2391 / 06-41434942. E-mail: i.nyklicek@tilburguniversity.edu.
Website: Aandachtcentrum Dit Moment.

Moslimgebed >>

Voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor moslimstudenten en -medewerkers bevindt zich op de eerste verdieping van het Zwijsengebouw een gebedsruimte (incl. wasruimten voor mannen en voor vrouwen).
Voor gebedsbijeenkomsten in verband met het vrijdagmiddaggebed (Salat-al-djuma) verwijzen we naar de nabijgelegen moskeeën.

Studentenverenigingen >>

Aan de universiteit zijn verschillende studentenverenigingen actief die regelmatig bijeenkomsten organiseren met een religieus en/of levensbeschouwelijk thema. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met deze verenigingen.

Christelijke studentenvereniging Via Fidei.
Contact: Tel. 06 3914 7273 - e-mail secretariaat@viafidei.nl

Christelijke studentenvereniging Emèt Qenee (C.S.F.R.), studentenvereniging met reformatorische signatuur.
Contact: e-mail pubcie@emetqenee.nl

Christelijke studentenvereniging Navigators (N.S.T.)
Contact: e-mail abactis@nstilburg.nl

Christelijke internationale studentenvereniging Connect
Contact: via de website

Moslim studentenvereniging Muslim Students Association (MSA) aan Tilburg University.
Contact: e-mail msatilburguniversity@gmail.com

Voor een volledig overzicht van alle verenigingen aan Tilburg University, zie Studie- en studentenverenigingen.

Studentenpastoraat Maranatha >>

Studentenpastoraat Maranatha is verbonden aan Tilburg University. Voor meer informatie, zie Studentenpastoraat Maranatha


Noot: Hoewel het Zwijsengebouw onderdeel vormt van Academic Forum, is deze - buiten de eigen activiteiten - niet verantwoordelijk voor de aard en inhoud van de activiteiten in het Zwijsengebouw.