Studie en studentenleven

Major - Minor

Bij verschillende universitaire bachelor-opleidingen is het mogelijk om een gedeelte van het programma te volgen buiten de eigen faculteit. Indien hierbij sprake is van een min of meer coherent programma, spreken we van een minor.

Het doel van de minor is de blik van de student te verbreden door middel van een oriëntatie op een ander vakgebied. Daarnaast kan de minor richtinggevend zijn voor vervolgopleiding of beroepsperspectieven.

Aanvullende informatie per faculteit

Tilburg Law School kent geen Major - Minor.