Studie en studentenleven

Minor in het buitenland Social and Behavioral Sciences

Veel studenten kiezen ervoor de minor in het buitenland te volgen. Kijk voor informatie hierover op studeren in het buitenland. Studeren in het buitenland vergt een goede voorbereiding. Het is daarom aanbevolen om tegen het einde van het eerste jaar te beginnen met de oriëntatie op studeren in het buitenland.

Wil je studeren in het buitenland en je studie nominaal afronden, dus geen studievertraging oplopen, dan kun je gebruik maken van de zgn. vrijroosterregeling.

Meer informatie hierover krijg je tegen het einde van je eerste collegejaar of aan het begin van je tweede jaar middels een voorlichting. Mocht je al eerder vragen hebben, neem dan contact op met je onderwijscoördinator.

Goedkeuring van vakken:

Wanneer je een minor in het buitenland volgt, dan moet je deze voor vertrek laten beoordelen door de examencommissie. Gebruik hiervoor het formulier “course approval form” en/of het formulier “substitute course form”. Wanneer je de vakken hebt behaald, dan vraag je bij terugkomst om de vakken definitief te laten goedkeuren door de examencommissie. Hiervoor gebruik je het formulier: “Verzoek conversie buitenlandse studieresultaten”.

Je krijgt uitgebreidere informatie over deze procedure als je geselecteerd bent voor studeren in het buitenland.