Studie en studentenleven

Oefenrechtbank

Oefenrechtbank is de overkoepelende benaming voor:

  • Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid
  • Oefenrechtbank Fiscaal Recht en
  • Moot Court

Schriftelijke - en mondelinge vaardigheden

Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van essentieel belang voor elke jurist. Het goed kunnen formuleren en verwoorden van argumenten is niet alleen belangrijk voor degenen die in de advocatuur of rechterlijke macht gaan werken. Vrijwel alle afgestudeerde juristen komen terecht op functies waarbij men in staat moet zijn om zowel mondeling als schriftelijk goed te kunnen communiceren en formuleren.

Om die reden wordt er door de rechtenstudie heen veel aandacht besteed aan schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Bij een aantal vakken in de bachelor komen de schriftelijke vaardigheden aan bod en bij het vak Oefenrechtbank wordt er specifiek aandacht besteed aan mondelinge vaardigheden.

Verplicht vak

Het vak is verplicht voor studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Nederlands Recht; Rechtsgeleerdheid, track Internationaal en Europees Recht en Fiscaal Recht.