Studie en studentenleven

Redesign juridische opleidingen

Bacheloropleidingen Law

Met ingang van het collegejaar 2011-2012 zijn er nieuwe programma's  ingevoerd van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees Recht en Ondernemingsrecht ingevoerd.

Masteropleidingen Law

In het academisch jaar 2015/2016 wordt de master Rechtsgeleerdheid vernieuwd en zal deze voor het eerst in haar nieuwe vorm van start gaan.

Klik op de betreffende link voor meer informatie voor zittende studenten.