Studie en studentenleven

Waarderingsschaal ECTS

De waarderingsschaal is een belangrijk element in het proces van academische erkenning voor studenten die deelnemen aan internationale mobiliteitprogramma's. Waarderingsschalen verschillen naar gelang de gastlanden en instellingen, wat de moeilijkheid en complexiteit van de overdracht van punten bemoeilijkt.

In het kader van ECTS (European Credit Transfer System) is daarom een waarderingsschaal ontwikkeld om de vergelijking tussen verschillende nationale schalen te vereenvoudigen en het beoordelingsproces transparanter te maken.

ECTS waarderingsschaal

De ECTS waarderingsschaal maakt het mogelijk een kwalitatieve beoordeling te maken van dat wat de student in zijn/haar gastinstelling heeft verwezenlijkt.

Het systeem verdeelt de studenten in twee groepen:

  • Geslaagd
    vier subgroepen met waarderingsschalen van A-B-C-D/E
  • Niet geslaagd
    wordt onderscheid gemaakt tussen FX en F

Waarderingscijfer

De prestaties van de student worden gestaafd door een plaatselijk/nationaal waarderingscijfer.

De ECTS-waarderingsschaal rangschikt de studenten op basis van statistische gegevens. Daarom zijn de beschikbaarheid van statistische gegevens over de prestaties van de student een voorwaarde om het ECTS-waarderingssysteem toe te passen.

De cijfers worden als volgt toegekend aan de studenten:
European grade (ECTS) Dutch Grade American Grade Percentage of succesful students achieving the grade Definition
A 9.5-10.0 / 8.5-9.0 A+ / A 10 EXCELLENT: outstanding performance with only minor errors
B 8.0-7.5 A / B+ 25 VERY GOOD: above the average standard but sith some errors
C 7.0-6.5 B / C+ 30 GOOD: generally sound work with a number of notable errors
D/E 6.0 C 35 SUFFICIENT: performance meets criteria
FX 5.5-5.0 D / F FAIL: some more work required before the credit can be awarded
F less than 5.0 F FAIL: considerable further work is required