Studie en studentenleven

Beroep tegen beslissingen examencommissie Economics and Management

Tegen beslissingen van de Examencommissie kan binnen zesweken na dagtekening van het besluit, in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens.