Studie en studentenleven

Schriftelijk tentamens

Tentamendata

De tentamendata worden vastgesteld door de faculteiten en zijn te vinden in de Studiegids bij het tentamenrooster en bij de beschrijving van de cursussen.

Wijzigingen

Wijzigingen van tentamens en data worden ook via de Studiegids bekend gemaakt.