Studie en studentenleven

Schriftelijk tentamens

Tentamendata

De tentamendata worden vastgesteld door de faculteiten en zijn te vinden in OSIRIS Student.

Wijzigingen

Wijzigingen van tentamens en data worden ook via OSIRIS bekend gemaakt.