Studie en studentenleven

Openings- en sluitingsdata aanmelding schriftelijke tentamens

In de Tentamenregistratie wordt ieder schriftelijk tentamen (eerste kans) 40 werkdagen (8 weken) voor de tentamendatum opengezet. De aanmelding voor ieder hertentamen wordt 20 werkdagen (4 weken) voor de herkansing opengezet. Aanmelden voor een tentamen of hertentamen kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor de tentamendatum.

Als de uiterste datum voor de aanmelding is verstreken, moet je contact opnemen met de Student Desk  om je alsnog aan te kunnen melden. Dit kan tot 5 werkdagen voor het tentamen. De eerste keer krijg je een waarschuwing. Daarna worden €20,00 administratiekosten in rekening gebracht en kun je alsnog worden ingeschreven voor het tentamen.

Nog niet aangemeld 5 werkdagen voor het tentamen? Dan is aanmelden niet meer mogelijk, ook niet via de Student Desk.

Schema inschrijven tentamens