Studie en studentenleven

Vervangende (mondelinge) tentamens

Aanmelden

Voor een mondeling tentamen/toets dient u rechtstreeks met de docent een afspraak te maken. Raadpleeg de studiegids voor nadere informatie.

Tentamenuitslag

De docent geeft u direct na het tentamen de uitslag. Tevens dient de docent het studieresultaat van het mondeling tentamen d.m.v. een tentamenbriefje door te geven aan de centrale studentenadministratie. Een tentamenbriefje kan NIET door de student worden ingeleverd, ook niet als het is ingevuld en ondertekend door de docent! Na verwerking is het resultaat te raadplegen

Aanvullende informatie per faculteit