Studie en studentenleven

Verklarende woordenlijst

Wat betekent...

  • Appellant: degene die het bezwaar- of beroepschrift indient

  • Verweerster: degene die het besluit genomen heeft waartegen bezwaar of beroep word ingesteld, bijv. de examencommissie of een directeur van dienst of faculteit.

  • Ontvankelijk verklaren: het bezwaar of beroep voldoet aan alle vereisten om het in behandeling te nemen.

  • Voorlopige voorziening: in afwachting van de behandeling van bezwaar of beroep vast een voorziening treffen (bijv. toestemming om aan een herkansing deel te nemen), om te voorkomen dat een uitspraak te laat komt (bijv. omdat de herkansing waaraan je niet mee mocht doen, dan al voorbij is).

  • Minnelijke schikking: voorafgaande aan de behandeling van het bezwaar of beroep proberen beide partijen er in goed onderling overleg alsnog uit te komen. Een compromis trachten te vinden is meestal veel sneller en geeft vaak een bevredigender oplossing dan een tijdrovende, formele procedure.

Secretariaat CBE

Cobbenhagen gebouw, C 152

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Telefoon: (013 - 466) 2131

Het secretariaat van het CBE is ondergebracht bij de afdeling Legal Affairs.