Studie en studentenleven

Een klacht indienen

Een klacht is volgens het woordenboek een uiting van ontevredenheid: je bent bijvoorbeeld niet tevreden over het gedrag van docenten of medewerkers of over de kwaliteit van voorzieningen.

Een klacht is iets anders dan een bezwaar- of beroepsschrift: een bezwaar- of beroepschrift dien je in als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeelde beslissing van een persoon of instantie binnen Tilburg University. In andere gevallen kun je een klacht indienen.

Klachtenprocedure

De student die daar behoefte aan heeft kan, alvorens een klacht in te dienen, voor informatie en advies terecht bij de studentendecaan. Voor specifieke klachten (zie hieronder) zijn aparte meldingsmogelijkheden, zie hieronder. Je klacht wordt sneller behandeld, wanneer je deze meteen naar het juiste adres stuurt.

De klacht wordt na het online indienen ter behandeling doorgestuurd naar de juiste persoon, dat is meestal de directeur van een dienst of het hoofd van het onderwijsbureau.

De student die een klacht indient krijgt een ontvangstbevestiging waarin ook staat aan wie de klacht ter behandeling is doorgezonden. Een klacht moet binnen zes weken na ontvangst worden afgehandeld. Binnen die termijn krijgt de student een antwoordmail van de directeur/bureauhoofd. De studentendecaan bewaakt de procedure.

Het is niet mogelijk om een klacht anoniem in te dienen. Om een klacht correct af te handelen is hoor en wederhoor noodzakelijk.

Specifieke klachten

  • Klachten of storing/defect meldingen m.b.t. klimaatregeling in gebouwen, zonwering, schoonmaak, verlichting, deuren, sanitair e.d. kun je online indienen bij Facility Services. Desgewenst kun je ook meteen bellen naar 013 – 466 3700.
  • Meldingen en suggesties over de bibliotheekdienstverlening en IT-voorzieningen kun je direct on line indienen bij Library and IT Services.
  • Klachten over de restauratieve voorzieningen (restaurant, maaltijden, koffiekamers e.d.) kunnen gemeld worden bij meldpunt.rv@tilburguniversity.edu.
  • Klachten over het onderwijs kun je ook aan de kaak te stellen bij de opleidingscommissie of de faculteitsraad. Wanneer je niet de enige bent met kritiek is dat zeker de moeite waard.
  • Klachten over ongewenst gedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie e.d. kun je mondeling bespreken met een van de vertrouwenspersonen.