Studie en studentenleven

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

Ook zijn regelingen met betrekking tot inschrijving, collegegeld en financiele ondersteuning in het statuut opgenomen.

In de linker kolom vind je de inhoud van de hoofdstukken 1 t/m 10 en de bijlage.

Faculteiten

Naast een algemeen deel kent het Studentenstatuut ook een facultair deel, het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).