Studie en studentenleven

Profileringsfonds (Bijlage 2 Studentenstatuut)

  • Hoofdstuk 1
    Financiële ondersteuning studenten waarin opgenomen de bestuursbeurs en het Excellence Scholarship
  • Hoofdstuk 2
    Financiële ondersteuning buitenlandse studenten

Nadere uitwerking van deze regeling o.a. op