Studie en studentenleven

Bronvermelding

Refereren: verwijzen naar je bronnen

Elke wetenschappelijke tekst (dus ook jouw paper of thesis) bouwt voort op kennis en bevindingen van andere onderzoekers. Daarom moet je de bronnen die je gebruikt hebt altijd vermelden in je werk. Het maakt niet uit of het gaat om een wetenschappelijk artikel of boek, een blogpost, een uitspraak die je docent deed tijdens een college, een paper van een medestudent of informatie die je op het web hebt gevonden. Als je ideeën van anderen gebruikt, moet je dat in je tekst duidelijk aangeven. Dit wordt refereren of citeren genoemd.

Waarom?

  1. Je geeft de auteur die je aanhaalt de eer die hem of haar toekomt.
  2. Je maakt je tekst controleerbaar voor anderen. De lezer kan nagaan welke ideeën van jezelf zijn en welke je hebt overgenomen van anderen.
  3. Je maakt het de lezer mogelijk je bronnen te achterhalen.

Uitzondering op deze regel is algemeen gangbare kennis ('common knowledge'). Bijvoorbeeld: “William Shakespeare is geboren in Stratford-upon-Avon in 1564” of “Alcoholconsumptie veroorzaakt veranderingen in gedrag”.

Citeren, parafraseren en samenvatten

Inzichten van anderen kun je op drie manieren in je eigen tekst verwerken: door letterlijk te citeren, door te parafraseren (een passage in je eigen woorden weergeven) of door samen te vatten. 

Een fout die beginnende studenten vaak maken bij het parafraseren is te dicht bij de oorspronkelijke tekst blijven ('close paraphrasing'). Bijvoorbeeld door de originele zinsstructuur te handhaven en simpelweg woorden te vervangen door synoniemen, of door de zinsstructuur te veranderen, maar niet de woorden.

Refereren

Je docent zal van je verwachten dat je een bepaald systeem voor bronvermelding (ofwel ‘citatiestijl’) gebruikt. Op de pagina Hoe refereer ik? vind je informatie over de stijlen die op Tilburg University in gebruik zijn.

Als je zonder bronvermelding tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen overneemt, maak je je schuldig aan plagiaat. De universiteit beschouwt dit als een ernstig academisch vergrijp. Bij constatering van plagiaat wordt altijd een sanctie opgelegd.

Wil je meer weten over het verwerken van bronnen in je tekst of de ins en outs van een bepaalde citatiestijl? Kijk dan eens naar de webtutorial RefCite (Engelstalig). Zes citatiestijlen komen in deze tutorial aan de orde: APA, Chicago NB, Harvard, Vancouver, Leidraad voor juridische auteurs en OSCOLA.

Plagiaat

Als je zonder bronvermelding tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen overneemt, maak je je schuldig aan plagiaat. De universiteit beschouwt dit als een ernstig academisch vergrijp. Bij constatering van plagiaat wordt altijd een sanctie opgelegd.

Wil je weten hoe je (onbedoeld) plagiaat voorkomt? Dit wordt uitgelegd in de webtutorial RefCite.