Studie en studentenleven

Hulp bij schrijven

De grootste mythe over schrijven is dat het alleen lukt als je inspiratie hebt. Iedere ervaren schrijver zal het beamen: schrijven is meer transpiratie dan inspiratie. Een goede academische tekst is het resultaat van veel nadenken, ordenen, schrappen, feedback vragen en vooral heel veel herschrijven.

De schrijftutoren van het Scriptorium kunnen je helpen dit schrijfproces zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Onze tutoren zijn masterstudenten uit verschillende disciplines. Het zijn medestudenten, dus kun je gemakkelijk met ze praten. Wel zijn zij speciaal getraind om schrijfproblemen te herkennen en heldere feedback te geven. Door vragen te stellen helpt je tutor je een beter inzicht te krijgen in je eigen schrijfproces. Zo leer je je ideeën en argumenten helder te verwoorden

Hoe maak ik een afspraak bij de schrijftutor van het Scriptorium?

Het maken van een afspraak bij het Scriptorium gebeurt via twee stappen:

 • Vraag eerst toestemming aan een onderwijscoördinator van jouw School of aan je scriptiebegeleider.
 • Vul het online formulier in.

Waar kan een schrijftutor mij bij helpen?

 • Moet je een essay, een verslag, een werkstuk of een scriptie schrijven, maar weet je niet waar te beginnen?
 • Zit je eindeloos naar je beeldscherm te staren of stel je het schrijven voortdurend uit?
 • Weet je niet hoe je structuur moet aanbrengen in alles wat je hebt gelezen en bedacht?
 • Lukt het je niet iets op papier te krijgen omdat je wilt dat elk woord en iedere zin in één keer perfect is?
 • Twijfel je of je informatie uit een boek of artikel wel goed in je eigen woorden hebt weergegeven?

Hoe verloopt een tutorgesprek?

 • Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier. De meeste studenten zijn na een tot drie gesprekken voldoende op weg geholpen.
 • Jij geeft aan waar je aandacht aan wilt besteden en waar je hulp bij nodig hebt.
 • Door vragen te stellen helpt je tutor je een beter inzicht te krijgen in je eigen schrijfproces. Zo leer je je ideeën en argumenten helder te verwoorden.
 • Om een afspraak te maken met één van onze tutoren vul je het aanmeldformulier in op deze website.

Geen correctieservice of inhoudelijke begeleiding

Het Scriptorium is geen correctieservice. De schrijftutoren fungeren als klankbord, niet als corrector. Je bent zelf eindverantwoordelijk voor je tekst. Tijdens de begeleidingsgesprekken van het Scriptorium staat het schrijfproces centraal. Over de inhoud van je werkstuk of scriptie praat je met je vakdocent of scriptiebegeleider, die ook verantwoordelijk is voor de beoordeling.