Studie en studentenleven

Verkiezingen Tilburg University

Van 11 t/m 13 april 2017 waren er verkiezingen bij onze universiteit en kon je stemmen voor de nieuwe studentleden voor de Universiteitsraad en de Faculteitsraden.

Medewerkers hoeven NIET te stemmen!

Er werden dit jaar ook verkiezingen gehouden voor de zetels van de Dienstraad en de divisieraden die leeg gebleven waren in de verkiezingen van vorig jaar. Aangezien het aantal kandidaten nergens hoger was dan het aantal zetels hoefden medewerkers NIET te stemmen.

Op 20, 21 en 22 maart was de kandidaatstelling. Bij TST was het aantal kandidaten lager dan het aantal beschikbare zetels. Bij TST waren geen verkiezingen. Bij de Universiteitsraad en de Faculteitsraden van TiSEM, TLS, TSB en TSH waren wel verkiezingen nodig.

Uitslag verkiezingen

De voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt op 13 april 2017 tijdens een openbare vergadering van het Stembureau voorgelezen in CZ 10 om 17.00 uur. De uitslag zal vanaf 18.00 uur hier te raadplegen zijn. 

De definitieve uitslag zal op 12 mei om 14.00 uur worden voorgelezen in C 187.

Waarvoor konden studenten stemmen?

Kieslijsten

De kieslijsten lagen ter inzage vanaf 17 februari 2017. Van 20 t/m 24 februari konden verbeterverzoeken worden ingediend, bijvoorbeeld door studenten die ook een arbeidsovereenkomst met de universiteit hebben. Zij krijgen standaard de kiesrechten van een medewerker, maar kunnen dit bij het Stembureau laten veranderen. Voor inzage kun je je melden in C 163.