Studie en studentenleven

Studie- en studentenverenigingen

Met colleges volgen alleen kom je er niet. Studeren aan een universiteit betekent een kritische maar vooral actieve houding. Veel (academische) vaardigheden doe je juist op naast het onderwijs. Deelname aan het verenigingsleven kan daar een bijdrage aan leveren.

Er zijn diverse soorten studentenverenigingen: studieverenigingen, gezelligheidsverenigingen, sportverenigingen, verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gericht op werk- en stagebemiddeling, op het gebied van studentenpolitiek, internationale verenigingen en levensbeschouwelijke verenigingen.

Studieverenigingen

Studieverenigingen organiseren vaak studiegerelateerde activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken, lezingen en studiereizen. Daarnaast richten zij zich op het sociale aspect van het studeren, zoals het organiseren van feestjes of etentjes, om zo verschillende studiegenoten met elkaar in contact te brengen.

Studieverenigingen zijn georganiseerd rondom een of meerdere studies. Daarom zijn ze hier per School verdeeld.

Tilburg School of Economics and Management

Faculty Association Asset is de overkoepelende organisatie voor alle economie en management studenten aan Tilburg University. Naast sociale evenementen en studie ondersteuning, ligt de focus
van Asset ook bij carrière evenementen zoals de Economic Business weeks Tilburg, de Asset Inhouse Days en de Business Night. Verder bestaat Asset uit zeven departementen welke studie
specifieke diensten leveren.

 • Asset | Account & Finance richt zich op finance, accountancy en controlling.
 • Asset | Econometrics bedient de bachelor in Econometrics en de masters QF/AS, OR/MS, EME en MR.
 • Asset | Economics bedient de studenten die geïnteresseerd zijn in Economics en/of de studenten die het bachelor programma Economics, Economie & Bedrijfseconomie of het masterprogramma in Economics volgen.
 • Asset | International Business & Manangement bedient de studenten van het bachelor programma International Business Administration en de master studie programma International Management.
 • Asset | Marketing is voor alle studenten geïnteresseerd in Marketing, Marketing Research en Communication.
 • Asset | SBIT bedient studenten die geïnteresseerd zijn in de richting Information Management. Hieronder vallen de bachelor Bedrijfseconomie, (pre-)master Information Management en daarnaast de internationale masters IMMIT en ITEM.
 • Asset | Strategy & Logistics richt zich op studenten aan Tilburg University die geïnteresseerd zijn in het gebied van Strategy en/of Logistics.
 • MAK

Studenten Fiscale Economie kunnen lid worden van 'De Smeetskring'.

Tilburg Law School

 • De faculteitsbrede vereniging Magister biedt studiegerelateerde en gezelligheidsactiviteiten op het gebied van strafrecht, civielrecht, recht en management, recht en technologie en internationaal en Europees recht. Ook biedt Magister 10% boekenkorting aan en geeft zij vier keer per jaar het faculteitsblad uit. Tot slot is de studentenfractie een onderdeel van Magister.
 • De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het verlenen van gratis rechtshulp aan mensen die deze rechtshulp het hardste nodig hebben en er het minst voor kunnen betalen.
 • De Tilburgse Fiscalisten Vereniging De Smeetskring is de studievereniging voor fiscalisten aan Tilburg Law School.
 • ELSA staat voor the European Law Students' Association en is een studievereniging voor alle rechtenstudenten, met vestigingen door heel Europa.
 • Tilburg Law Review is een juridisch kwartaalblad over "foreign and comparative law", dat verzorgd wordt door studenten en docenten van Tilburg Law School.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Iedere studie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences heeft zijn eigen studievereniging. Deze verenigingen worden volledig beheerd door studenten en hebben tot doel het studentenleven uitdagend (symposia, congressen) en gezellig (borrels, feesten, studiereizen) te maken.

Tilburg School of Humanities

 kent vijf studieverenigingen. Deze verenigingen hebben als doel het studentenleven makkelijker en leuker te maken. Zo bieden de verenigingen o.a. studiebegeleiding, boekverkoop en borrels.

Tilburg School of Catholic Theology

De School of Catholic Theology kent twee studieverenigingen. Deze verenigingen bieden erg leuke studie gerelateerde activiteiten zoals lezingen, uitjes en borrels.

Studentenverenigingen

Als je in je studententijd meer wilt doen dan colleges volgen, studeren en tentamens maken kun je je aansluiten bij een gezelligheidsvereniging. Deze verenigingen bieden je de mogelijkheid om je zowel op gebied van gezelligheid, als op het gebied van cultuur, studie en sport te ontplooien. En door actief lid te worden van een vereniging doe je spelenderwijs een schat aan ervaring op: bijvoorbeeld in vaardigheden als vergaderen, financieel beheer, bestuur, PR en communicatie, onderhandelen met sponsors etc.

Studentensportverenigingen

Student zijn van Tilburg University betekent niet alleen studeren, er zijn ook genoeg mogelijkheden op sportief vlak. Bijna elke sport kent zijn eigen studentensportverenigingen waarbinnen je op verschillende niveaus je favoriete sport kunt beoefenen. Een groot aantal van deze studentensportverenigingen heeft haar thuisbasis op het net vernieuwde sportcentrum van Tilburg University. Iedere vereniging vertegenwoordigt een andere tak van sport. Daarnaast is de Federation of Student Sports Tilburg belangenbehartiger voor alle sportkaarthoudersg

Ook is het mogelijk om op eigen gelegenheid te sporten in het sportcentrum, als je maar over een studentensportkaart beschikt. 

Culturele verenigingen

Tilburg University kent ook culturele verenigingen in de breedste zin van het woord. zo kun je debatteren bij Cicero, theater kunt spelenbij Rataplan of zingen bij Popkoor Epic.

Ondernemerschap, stage en werk

Wil jij je goed voorbereiden op de arbeidsmarkt of je eigen bedrijfje starten? Dan ben je hier aan het juiste adres. Ervaring opdoen door middel van stages of opdrachten bij bedrijven? Je eigen onderneming starten? Het kan allemaal. Ook is het mogelijk om juist carrièreactiviteiten te organiseren voor je medestudenten.

Daarnaast is er ook aandacht voor sociaal ondernemerschap.

Tilburg University kent een aantal verenigingen gericht op werk- en stagebemiddeling:

Medezeggenschap

Studenten op Tilburg University hebben op verschillende manieren de mogelijkheid om mee te praten met het beleid en het bestuur van de universiteit.

Daarvoor bestaan er verschillende medezeggenschapsorganen. Op universiteitsniveau is de Universiteitsraad het orgaan waarin de belangen van alle studenten en personeel van Tilburg University worden vertegenwoordigd. De studenten zijn lid van een van de studentenfracties SAM of Front.

Op faculteitsniveau kunnen studenten in de Faculteitsraad meepraten over het beleid van de faculteit. Daarnaast kun je als student je mening geven over de kwaliteit van het onderwijs en jouw opleiding in de Opleidingscommissie van jouw studie. 

Lees meer over de mogelijkheden om jouw invloed uit te oefenen.

Internationaal

Levensbeschouwelijke verenigingen

Naast de reguliere studentenverenigingen, bestaan er in Tilburg ook studentenverenigingen met een levensbeschouwelijke grondslag. Deze verenigingen organiseren inhoudelijke activiteiten en sociale activiteiten. Veelal zijn dit christelijke verenigingen met elk hun eigen stroming en focus.

Overige verenigingen

Naast alle hiervoor genoemde verenigingen en organisaties zijn er nog meer studentenorganisaties, zij zijn echter moeilijk in één categorie te plaatsen.

Zie ook: