Studie en studentenleven

Beperkingen: studeren met een functiebeperking

Op deze pagina vind je een overzicht van beperkingen die je bij het studeren (kunnen) hinderen. Let er op dat je verplicht bent dyslexie, een functiebeperking of (chronische) ziekte tijdig te melden bij de studentendecaan.

Chronische ziekten

Een (chronische) ziekte is vaak niet zichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat je als student minder last hebt van je aandoening. Om meer begrip te krijgen van je omgeving voor je ziekte kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld je mentor en of medestudenten op de hoogte te brengen van je functiebeperking.

Cara, diabetes, de ziekte van Crohn, astma, reuma en ME/CVS zijn een aantal (chronische)aandoeningen waarvan de gevolgen en problemen sterk uiteen lopen. Vermoeidheid, dokters- of ziekenhuisbezoek en bijvoorbeeld concentratieproblemen zijn gevolgen van bovengenoemde ziektes die studievertraging kunnen veroorzaken.

Er zijn ook ziektes die weliswaar (nog) niet chronisch zijn, maar toch heel langdurig kunnen zijn. Ziekte van Pfeiffer kan lang duren en bovendien gevolgen hebben voor je studievoortgang.

Concentratieproblemen

Het kan erg lastig zijn om voor langere tijd je aandacht vast te houden, toch is er veel concentratievermogen vereist tijdens het studeren en het volgen van colleges. Concentratieproblemen kunnen vele, zowel psychische als fysieke, oorzaken hebben, maar wat de oorzaak ook is, een concentratieprobleem leidt vaak tot demotivatie en studievertraging.

Om iets te doen aan je concentratieprobleem worden verschillende cursussen en workshops aangeboden, zoals de vorm van een e-mailcoach studieoptimalisering. Een goede werkplek, duidelijke en haalbare doelstellingen en regelmatige pauzes helpen je bij het studeren. Ook de studentenpsycholoog kan hulp bieden.

De Universiteit Leiden geeft meer tips voor studenten met concentratieproblemen.

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van lezen en/of spellen, en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.

Bij mensen met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizamer dan gezien de leeftijd en het onderwijsniveau van hen verwacht mag worden. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de problemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

In je studie moet je veel lezen en schrijven. Voor studenten met dyslexie kan studeren daarom extra moeilijk zijn en meer tijd kosten dan gemiddeld nodig zou zijn.

Als jij verwacht dat je voorzieningen nodig hebt of problemen gaat ondervinden met studeren vanwege je dyslexie, is het niet alleen belangrijk dat je je tijdig meldt bij een van de studentendecanen, maar je bent het ook verplicht als je van bepaalde voorzieningen gebruik wil maken.

Hierbij moet je ook een bewijsstuk kunnen overleggen, in dit geval een adequate dyslexieverklaring. Lees meer over het belang van het melden van studievertraging.

Voorzieningen

In veel gevallen beoordeelt de examencommissie of je in aanmerking komt voor een bepaalde voorziening, afhankelijk van de noodzaak en de beschikbaarheid. Niet alles is mogelijk. In gesprek met jou wordt gekeken wat je nodig hebt en wat de universiteit redelijkerwijs kan faciliteren.

Bij voorzieningen kun je denken aan de volgende mogelijkheden:

  • Tentamenvoorzieningen, bijvoorbeeld extra tentamentijd. Meer informatie en aanvraagformulier.

Let op! Het kan enige tijd duren voordat de procedure voor tentamenvoorzieningen is afgerond. Omdat de eerste toetsen en tentamens al in oktober plaats vinden, moet je zo snel mogelijk aan het begin van het collegejaar een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

  • Onderwijsvoorzieningen, bijvoorbeeld een aangepaste studieplanning, verspreid tentamenprogramma of toestemming om colleges op te nemen: je kunt dit bespreken met de onderwijscoördinator van de faculteit.
  • Eventueel uitstel van het BSA

Heb je vragen over voorzieningen, wil je advies over regelingen of praktische tips hoe je je studie kunt inrichten als je last hebt van een beperking? Neem dan contact op met de onderwijscoördinator van je faculteit!

Dyslexie testen

Heb je het vermoeden dat je dyslectisch bent, heb je geen adequate dyslexieverklaring of heb je een aanvulling daarop nodig, dan kun je terecht bij meerdere onderzoeksbureaus. Let er op dat de verklaring wordt afgegeven door (tenminste) een orthopedagoog-generalist, GZ psycholoog of kinder-en jeugdpsycholoog NIP.

Informeer bij de studentenpsycholoog naar adressen bij jou in de buurt.


Psychische beperkingen

Er zijn veel verschillende psychische aandoeningen met elk hun eigen kenmerken en gevolgen. Voorbeelden van psychische functiebeperkingen zijn: AD(H)D, faalangst, depressiviteit, een persoonlijkheidsstoornis als borderline, of het Asperger syndroom (een autistische stoornis). Deze aandoeningen kunnen depressieve klachten, contactproblemen, problemen met samenwerken, met plannen en organiseren of ernstige vormen van stress of angsten veroorzaken.

Studenten die hier last van hebben, kunnen naast bovengenoemde verschijnselen ook te maken hebben met energieproblemen. Net als de meeste kenmerken van psychische problemen, zijn energieproblemen niet zichtbaar. Dit kan tot extra problemen leiden bij het studeren.

RSI / CANS / Muisarm

Een veel voorkomende oorzaak van motorische beperkingen is RSI (repetitive strain injury), tegenwoordig ook wel CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) genoemd.

Van de studenten van Tilburg University melden er ruim 1000 (zeer) veel pijn van RSI-achtige verschijnselen te hebben (Studentenmonitor mei 2007).

Op een verkeerde manier te lang met dezelfde beweging bezig zijn, een ergonomisch onverantwoorde houding en verkeerde instelling van computerapparatuur, stoel en bureau veroorzaakt RSI. Het is dan ook een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen als gevolg van een herhaalde overbelasting. Pijnklachten en stijfheid variëren in hevigheid en kunnen afnemen of chronisch worden.

RSI slaat vaak toe bij studenten in de eindfase van hun studie, wanneer zij onder tijdsdruk hun scriptie of stageverslag moeten afmaken.

Je weet misschien al het een en ander over RSI, maar je gaat je er pas in verdiepen als het te laat is en de eerste verschijnselen de kop opsteken. In het beginstadium is er nog veel aan te doen, maar nog beter is het om RSI te voorkomen!

Wat kun je doen om RSI te voorkomen?

Om RSI te voorkomen, is het zaak om je beeldschermwerkplek goed in te richten. Ook kun je op de computers van Tilburg University gebruik maken van anti-RSI software die je tevens helpt om effectiever te werken. Daarnaast is bij de Student Desk een folder beschikbaar met informatie over het inrichten van je werkplek en het voorkomen van RSI/CANS.

Ook op internet is veel informatie te vinden over RSI/CANS. Een handige site is bijvoorbeeld www.kanstest.nl. Met deze test kunnen medewerkers en studenten zelf zien of hun werkplek goed is ingesteld.

Meer informatie?

Kijk op de pagina over werkplekinrichting en anti-RSI software voor meer informatie en tips. Er is een mogelijkheid om rechtstreeks je vraag te stellen aangaande RSI / CANS. Stuur je mail naar: rsi-prevention@tilburguniversity.edu

Zintuiglijke beperkingen

Studeren met een zintuiglijke handicap is een zware, maar zeker niet onmogelijke opgave. De universiteit probeert, met verschillende voorzieningen op het gebied van onderwijs, de student te helpen bij het studeren. Er zijn ook een aantal praktische voorzieningen voor auditief en visueel beperkte studenten.

Voor auditief gehandicapten worden er twee systemen toegepast op de universiteit, namelijk een zogenaamde ringleiding en/of het zogenaamde FM-systeem. Het toepassen van de systemen wordt aangegeven op de toegangsdeur en bij de cabine.

Voor visueel gehandicapten is in de bibliotheek een brailleregel (merk ALVA) beschikbaar voor tekstverwerking, het raadplegen van gegevensbestanden en catalogi en het gebruik van e-mail etc. In de buurt van de brailleregel vind je ook een TV-loep en een werktafel met lessenaar en extra verlichting. Je vindt deze voorzieningen op het ingangsniveau van de bibliotheek in L101.

Neem voordat je voor het eerst van de apparatuur gebruik wilt maken contact op met de LIS Service Desk. Vrijwel alle kopieerapparaten bij Tilburg University kunnen teksten vergroten.

Zie voor een volledig overzicht Overige voorzieningen.

Landelijke platforms

  • Doof Studeren Netwerk

‘Doof studeren’ is een virtueel netwerk van dove- en slechthorende studenten op LinkedIn en Facebook. Het is opgezet als platform voor kennisdeling over studeren met doofheid en slechthorendheid.

  • NVBS

De Contactgroep Jongeren en Studenten (CJ&S) maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS). De Contactgroep richt zich op jongeren en op studenten die aan een Universiteit of HBO-instelling studeren.
Het hoofddoel van de CJ&S is het organiseren van activiteiten, belangenbehartiging en informatievoorziening voor visueel gehandicapte jongeren en studenten. De Commissie Studenten heeft als doel de belangen te behartigen van visueel gehandicapte studenten in het hoger onderwijs.

Lichamelijke beperkingen

Afhankelijk van je handicap en je hulpmiddelen (zit je bijvoorbeeld in een rolstoel), zul je meer of minder logistieke problemen tegenkomen tijdens je studie. Op de website vind je een overzicht van bereikbaarheid en toegankelijkheid van de campus. Indien nodig kun je tentamens op een aangepaste manier afleggen. Vraag in dat geval tijdig tentamenvoorzieningen aan.

Bespreek individuele wensen en (on)mogelijkheden met je opleidings- of onderwijscoördinator.

De stichting Wiel & Deal helpt jongeren met en lichamelijke handicap een zo normaal mogelijk studentenleven te hebben.