Studie en studentenleven

Indienen verzoek financiële ondersteuning (Profileringsfonds) of verzoek Prestatiebeurs DUO

Bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt of op dreigt te lopen, moeten binnen twee maanden na het ontstaan daarvan, bij een studentendecaan worden gemeld. De melding wordt geregistreerd en je ontvangt  een afschrift van het meldingsformulier. Ook de onderwijscoördinator ontvangt een afschrift.

Wanneer je erkende studievertraging hebt opgelopen gedurende de nominale cursusduur (vier jaar voor HBO; vier jaar voor een WO-bachelor en een master van 60 ec; vijf jaar voor een WO-bachelor en een master van 120 ec), kom je wellicht in aanmerking voor financiële compensatie van die vertraging. Voorwaarde is dat de vertraging tijdig gemeld is.

Studievertraging die je oploopt ná de nominale studieduur, wordt niet meer gecompenseerd.

Studenten met een HBO diploma (vier jaar), komen daarom er definitie niet meer in aanmerking voor financiële compensatie, wanneer zij vertraging oplopen in de pre-master- of masterfase.

Wanneer je van opleiding wisselt, wordt er doorgeteld. De periode gaat dus in vanaf je eerste jaar hoger onderwijs.

Afspraak met de studentendecaan

Wanneer je na de eerste vier jaar van je studiefinanciering (beurs en/of lening) nog niet bent afgestudeerd, maak je bij de Student Desk een afspraak met een van de studentendecanen.

Ga altijd eerst naar de studentendecaan wanneer je een verzoek bij DUO wil indienen. Het heeft geen zin om DUO daarover te raadplegen, omdat de studentendecaan in eerste instantie het verzoek beoordeelt en bovendien het verzoek moet ondertekenen. Voorwaarde is dat je de bijzondere omstandigheden eerder gemeld hebt bij een studentendecaan.

Dit geldt voor alle verzoeken aan DUO: verlenging, omzetting prestatiebeurs en nieuwe studiefinanciering voor passender studie.

De studentendecaan maakt een overzicht van je studievoortgang. Wanneer er een causaal verband is tussen oorzaak en tijdstip van de vertraging, zal afhankelijk van de duur van de vertraging, worden vastgesteld op hoeveel financiële ondersteuning je aanspraak kunt maken.

Vervolgens beoordeelt de studentendecaan of de ondersteuning in de vorm van extra studiefinanciering (verlenging 12 maanden prestatiebeurs) wordt gegeven of uit het Profileringsfonds van Tilburg University. Zo is bij studievertraging als gevolg van bijzondere (familie)omstandigheden nooit een beroep op extra studiefinanciering mogelijk, maar kun je hooguit een vergoeding uit het Profileringsfonds aanvragen. Ondersteuning uit het Profileringfonds wordt FOS (Financiële Ondersteuning Studenten) genoemd.

Bezwaar aantekenen

De studentendecaan adviseert het College van Bestuur; het College (i.c. de directeur van Student Services) neemt binnen (maximaal) zes weken na ontvangst van het verzoek en alle benodigde documenten een beslissing die je schriftelijk ontvangt (de "beschikking"). Wanneer je het daar niet mee eens bent, kun je binnen zes weken online bezwaar aantekenen.

Wanneer de studentendecaan weigert een verzoek aan DUO te ondersteunen, zal DUO geen beslissing nemen. Tegen deze afwijzing of tegen een negatieve beslissing kun je bezwaar aantekenen bij DUO.