Studie en studentenleven

Leermiddelen en ICT

Omdat ons cursusaanbod flexibel en gevarieerd is, moeten onze leermiddelen dat ook zijn. Het mag niet verrassend zijn dat ICT daarom een belangrijke rol speelt in ons taalonderwijs. ICT-toepassingen zijn bovendien een belangrijk middel om het zelfstandig leren dat hoort bij onze onderwijsaanpak, vorm te geven. Ze zorgen voor een optimale verhouding tussen zelfstudie en contacttijd en passen goed bij onze hoogopgeleide doelgroep. Onze cursisten kunnen immers in grote mate zelfstandig de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.

Dat onze leslokalen beschikken over hypermoderne ICT-faciliteiten, spreekt wat ons betreft dan ook voor zich. Bijzonder extraatje is dat onze studenten kunnen beschikken over een online taalrecorder, waarmee ze via hun mobile devices tijd- en plaatsonafhankelijk aan taalvaardigheid kunnen werken. Natuurlijk wijzen we hen de weg naar allerlei nuttige, laagdrempelige ICT-toepassingen.

Daar blijft het echter niet bij. Waar nodig ontwikkelen we namelijk zélf tools, digitale toetsen en websites voor het taalonderwijs. Voorbeelden zijn toolboxes voor alle talen, diagnostische toetsen Nederlands en Engels, de RefCite, uitspraaktrainer Eloquent voor NT2 en Engels en kennisclips voor het taalonderwijs. Bovendien nemen we deel aan innovatieprojecten en ICT-werkgroepen op de campus en aan landelijke en internationale projecten zoals NAP (Nationaal Actieplan e-learning) en de inmiddels afgeronde grote projecten Dutch++ (website voor het leren van het Nederlands als pluricentrische taal) en Intuit (English Tutoring through IT).

De komende jaren zullen we deze ontwikkelingen onveranderd doorzetten, waarbij de focus ligt op verdere optimalisering, verfijning en updating van ICT-toepassingen.