Studie en studentenleven

Traject na het Staatsexamen

Heb je het niveau van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal programma II (niveau B2 van het Europees Referentiekader)? Wil je je Nederlands verder perfectioneren? Het Language Center verzorgt cursussen NT2 voor vergevorderden. De cursussen zijn bedoeld voor anderstaligen die de Nederlandse taal goed beheersen.

NT2: Vergevorderden B2+

In het najaarssemester bieden we een cursus NT2 vergevorderden (B2+) aan. Kijk voor meer informatie op de cursus in het intensieve traject.


NT2: Vergevorderden C1

In het voorjaar van 2019 zullen we een nieuwe cursus naar C1 aanbieden. Meer informatie volgt in het najaar van 2018.