Studie en studentenleven

Traject na het Staatsexamen

NT2: Vergevorderden - Schrijven en Grammatica

10x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus ligt de nadruk op schrijfvaardigheid. In tien bijeenkomsten werk je, aan de hand van een vooraf opgesteld tekstplan, toe naar een werkstuk van vier tot vijf pagina’s over een zelfgekozen onderwerp. Moeilijke onderwerpen uit de grammatica worden opgefrist en uitgediept, zoals het gebruik van de werkwoordstijden en van het woordje ‘er’.

Tijdens de lesbijeenkomsten komen allerlei vormen van samenwerkend schrijven voorbij. Daarnaast krijg je wekelijks een schrijfopdracht mee naar huis. Je gaat de gemaakte opdracht vervolgens zelf corrigeren aan de hand van correctiesymbolen en/of je krijgt feedback op jouw schrijfproduct van je docent. Aan de hand hiervan kun je je tekst herschrijven. Teksten kunnen zowel zakelijk als privé zijn. Er is dan ook volop aandacht voor register en stijl: hoe formeel moet of kun je zijn in een tekst?

Aan het eind van de cursus heb je onder andere geoefend met een stukje schrijven voor in de bedrijfskrant, een klachtenbrief opstellen en een formeel verslag schrijven.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>

NT2: Vergevorderden - Spreken en Uitspraak

10x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus ligt de nadruk op spreekvaardigheid. In tien bijeenkomsten werk je via 1- en 2-minuutspreekbeurten toe naar een (betogende) eindpresentatie. Op basis van een individuele uitspraakdiagnose werk je daarnaast aan je uitspraak. Je kunt daarbij denken aan zaken als klanken, klemtonen en intonatie. Voor dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma en van het boek ‘Nu versta ik je!’.

Klassikaal wordt gewerkt aan aspecten die voor iedereen belangrijk zijn, zoals klemtoon, melodie en ritme van de taal. Individueel werk je aan die aspecten van de uitspraak die voor jou relevant zijn.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld een betoog houden, ben je je bewust van jouw eigen valkuilen als het gaat om klanken en intonatie en weet je hoe je deze onderdelen kunt verbeteren. Let op: dagelijks oefenen is vereist om echt vooruitgang te boeken.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>