Studie en studentenleven

Intensief traject naar het Staatsexamen

Ons intensieve traject naar het Staatsexamen bestaat uit drie opeenvolgende cursussen in één jaar: een cursus voor beginners, een cursus voor halfgevorderden en een cursus voor gevorderden. Binnen een jaar bereiden deze cursussen je voor op het niveau van het Staatsexamen NT2, programma II. Aanvullend op de cursussen bieden we enkele modules aan om je extra te ondersteunen.

Voordat je aan het intensieve traject begint, voert een medewerker van het Language Center een intakegesprek met je, soms aangevuld met een toets. Op basis hiervan wordt bepaald of onze cursussen bij je passen en in welke cursus je gaat starten. Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Wat verwachten wij van jou?

Onze taalcursussen zijn niet voor iedereen weggelegd. Als universiteit richten wij ons op een hoogopgeleide doelgroep. Het tempo in de cursussen ligt hoog en we verwachten van jou een grote mate van zelfstandig werken. Ook is het van belang dat je actief Engels, Frans of Duits spreekt en dat je computervaardigheden toereikend zijn. Verder moet je erop rekenen dat je 20 tot 40 uur per week aan de cursus zult moeten besteden. Voor de meeste studenten zijn de intensieve cursussen dan ook haast niet te combineren met hun studie. Er is daarom maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten.

Aanmeldprocedure

Wil je toch deelnemen? Schrijf dan een motivatiebrief naar de cursuscoördinator van de intensieve cursussen Nederland, waarin je uitlegt hoe je de cursus(sen) gaat combineren met je studie. Indien er nog plaats is, wordt je dan uitgenodigd voor een intakegesprek en/of –toets. Als je een positief advies krijgt, dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Het is dus niet mogelijk om je online aan te melden. 

Wat mag jij van ons verwachten?

Je krijgt les in een stabiele lesgroep van maximaal achttien cursisten. Al onze docenten hebben een universitaire opleiding afgerond. Ze helpen je naar jouw eigen leerproces te kijken en geven tips en ideeën om dit proces te activeren. Daarnaast zijn onze lokalen optimaal ingericht voor innovatief taalonderwijs. Alle zalen beschikken bijvoorbeeld over digiborden die interactief taalonderwijs mogelijk maken.


De cursussen

NT2: beginners

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

In deze cursus verwerf je heel snel een goede basis van de alledaagse Nederlandse taal. Dit doe je aan de hand van teksten uit de Delftse methode, die je stap voor stap online doorneemt. Ook grammatica wordt via deze teksten aangeboden. Hierdoor ontwikkel je taalgevoel in plaats van expliciete kennis van regels.

De teksten die je leest worden in de lessen besproken, meestal aan de hand van opdrachten en soms aan de hand van een presentatie van een cursist. Verder ga je teksten zelf corrigeren met behulp van correctiesymbolen en ga je je eigen woordendagboek maken, waarin je woorden opschrijft die in jouw dagelijks leven van belang zijn. Uiteindelijk bouw je in deze cursus een woordenschat op van ongeveer 2300 Nederlandse woorden.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld vertellen wat je in je vrije tijd doet, aangifte doen van geboorte, een verhuizing doorgeven of een discussie voeren over het leren van een taal. Bovendien heb je basiskennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek.

De cursus wordt afgerond met mondelinge en schriftelijke examens. Je hebt dan niveau A2 van het Europees referentiekader bereikt en spreekt dan genoeg Nederlands om je te redden in alledaagse situaties. Na afloop van de cursus kun je doorstromen naar de cursus voor halfgevorderden.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

NT2: halfgevorderden

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

In deze intensieve cursus bouw je je kennis van het Nederlands verder uit. Je vergroot je woordenschat (tot ongeveer 4300 woorden) en grammaticale kennis. Als voorbereiding op elke les bestudeer je een of twee teksten die betrekking hebben op alle aspecten van het leven in Nederland. Op deze manier oefen je met woorden, idioom en grammatica.

In de zogenaamde Talenquests ga je in groepjes informatie opzoeken en presenteren over verschillende onderwerpen. Ook ga je bijvoorbeeld teksten schrijven op basis van een tekstplan en een-minuut-spreekbeurten geven. Wat betreft cultuur komen onderwerpen aan bod die voor veel cursisten relevant zijn, zoals het doorgeven van een verhuizing of solliciteren naar een nieuwe baan.

De cursus wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen. Je hebt dan niveau B1 van het Europees referentiekader bereikt. Na afloop van de cursus kun je doorstromen naar de cursus voor gevorderden.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

NT2: gevorderden

10 weken lang twee lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

In deze cursus werk je van niveau B1 naar niveau B2. Met behulp van het boek Nederlands op Niveau werk je met teksten, luisterfragmenten en oefeningen over woordenschat en grammatica. Net als in de cursus voor halfgevorderden komen ook hier de Talenquests voorbij. Daarnaast ga je teksten schrijven of inspreken in de computer op basis van een tekstplan.

De Nederlandse cultuur is verweven in het boek. Onderwerpen die voorbij komen gaan van dagelijkse gebruiken en gewoontes zoals fietsetiquette en duurzaamheid, tot kennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek. Er is volop aandacht voor bekende Nederlanders van vroeger en nu, zoals Willem van Oranje, Calvijn en Wubbo Ockels.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld een sollicitatiebrief schrijven, figuren beschrijven, discussies voeren en onderhandelen. De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie en een schriftelijk examen. Je hebt nu niveau B2 van het Europees referentiekader bereikt, een taalniveau dat aansluit bij een opleiding in het hoger onderwijs of een functie op academisch niveau of hbo-niveau.

Deze cursus is een goede voorbereiding op het Staatsexamen NT2, programma II. Wanneer je dit examen af wenst te leggen, kun je je daarvoor opgeven bij DUO. We raden je aan om in de loop van de cursus met je docent te bespreken wat voor jou een goed moment is om het Staatsexamen af te leggen. Ook is het mogelijk om je kennis van het Nederlands nog verder uit te bouwen in een van onze cursussen voor vergevorderden.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

Voorbereiding Staatsexamen NT2-II

Het Language Center kan je ook begeleiden bij je voorbereiding op het Staatsexamen NT2-II. Met een speciaal zelfstudiepakket via de digitale leeromgeving van de universiteit en met boeken, oefen je de strategieën die nodig zijn voor het maken van het Staatsexamen. Je oefent zo voor de examenonderdelen die voor jou belangrijk zijn: lezen, luisteren, spreken en/of schrijven. Je oefent ook met oefenvragen uit eerdere examens zodat je leert hoe het examen er precies uitziet.

Je oefent thuis achter de computer of bijvoorbeeld in de bibliotheek en je beslist zelf wanneer en hoe lang je studeert. Wekelijks maak je opdrachten waarop je feedback krijgt van de docent. In het traject heb je drie keer een afspraak van 60 minuten met je docent: een kennismakingsgesprek waar ook de doelen besproken worden, een tussentijdse evaluatie en een eindgesprek.

Deze module is bedoeld voor studenten die de cursus NT2-Gevorderden volgen. De cursus is ook geschikt voor studenten die geslaagd zijn voor de cursus gevorderden, maar nog klaargestoomd willen worden voor het staatsexamen NT2-II, bijvoorbeeld op advies van de docent.

Kosten en inschrijven >>


Modules

Als je Nederlands wil leren en helemaal als je inburgeringsplichtig bent, komt er veel op je af. Daarom bieden we extra modules aan om je indien gewenst te ondersteunen in het leerproces en om je kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden.

Module ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)

Ben je na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan ben je verplicht om het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt af te leggen. Deze module bereidt je aan de hand van een boek voor op een plek op de Nederlandse arbeidsmarkt en daarmee ook op het examen. Je hebt negen weken lang een uur per week les. In deze weken stel je een porfolio samen. Aan het eind van de lessen kun je een examen aanvragen bij DUO. Dit examen bestaat uit een portfoliowaardering en een eindgesprek aan de hand van het porfolio.

Het is mogelijk om deze module parallel aan de cursus NT2-gevorderden te volgen. De module staat ook open voor andere belangstellenden. Je taalniveau moet wel minstens B1 zijn.

Module individuele trajectbegeleiding

Tijdens je traject kun je ondersteuning krijgen van een trajectbegeleider. In principe heb je gedurende jouw hele traject dezelfde begeleider, of je nu één, twee of meer cursussen bij het Language Center volgt. Voor cursisten die betalen met een DUO-lening, is ondersteuning van een trajectbegeleider verplicht.

De trajectbegeleider houdt een startgesprek met je, waarin onder andere je cursuscontract wordt besproken en verwachtingen worden afgestemd. Gedurende jouw traject heb je meerdere gesprekken (op afspraak of tijdens een inloopspreekuur) met je trajectbegeleider, waarbij je samen jouw voortgang bespreekt en je begeleider je tips geeft om je verder te ontwikkelen: hoe moet je studeren, wat zijn logische vervolgstappen? Aan het eind van de cursus krijg je een advies voor een eventueel vervolgtraject.

Module uitspraak

In deze module krijg je drie klassikale uitspraaklessen van een ervaren docent van het Language Center. In die lessen leer je de basisprincipes van een goede uitspraak. Daarnaast krijg je een individuele screening van je uitspraak door een logopedist in opleiding. Tijdens de screening inventariseert de logopedist welke aspecten van de uitspraak je nog kunt verbeteren. Je kunt dan denken aan de uitspraak van moeilijke klanken, maar ook aan zaken als ritme, zinsaccent en ademhaling. Op basis van de screening word je ingedeeld in een groepje van maximaal drie personen. Elk groepje krijgt acht weken lang een wekelijkse trainingssessie van 30 minuten onder begeleiding van de logopedist. Tijdens deze sessies werk je aan de onderdelen van de uitspraak die voor jou belangrijk zijn.

De module is geschikt voor niveau A1 tot en met B1.


Intake

Verplichte intake

Intake voor beginners

Heb je nog geen enkele kennis van het Nederlands? Dan krijg je een verplicht intakegesprek met een docent van het Language Center. Dit gesprek duurt zo’n 20 minuten. Aan de hand van het intakegesprek wordt vastgesteld of je over voldoende tijd en motivatie beschikt om aan het intensieve traject deel te kunnen nemen. Wil je het traject volgen met behulp van een DUO-lening? Dan neem je het bewijs dat je van DUO hebt gekregen met daarop het te besteden bedrag mee naar het intakegesprek.

Intake voor halfgevorderden en gevorderden

Wil je instromen in de cursus voor halfgevorderden of gevorderden? Dan maak je een intaketoets. Deze toets bestaat uit zogenaamde gatenteksten en enkele aanvulzinnen die je op de computer moet maken. De toets duurt maximaal anderhalf uur. De computer geeft een indicatie van jouw niveau van de Nederlandse taal. Direct na de intaketoets volgt een gesprek met een docent. De docent bepaalt of je bij het Language Center past en vertelt je op welk niveau je kunt beginnen.

Vrijstelling

Heb je in de twaalf maanden voorafgaand aan jouw inschrijving voor het intensieve traject het Staatsexamen NT2, programma I gehaald of de TANG-toets op A2- of B1-niveau gehaald? Dan hoef je geen intaketoets te maken. Je kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem hierbij het bewijs van je eerder behaalde niveau mee.