Studie en studentenleven

Social Dutch

Dutch I for International students

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus leer je de basisgrammatica van het Nederlands en verwerf je een woordenschat die gericht is op praktische situaties. Tijdens de lessen komen veel dialogen en rollenspellen voorbij. Met behulp van online materiaal kun je de lessen voor- en nabereiden. Ook krijg je wekelijks een schrijfopdracht, die je zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van je docent.

Er passeert veel informatie over de Nederlandse cultuur de revue, bijvoorbeeld over het openbaar vervoer en over Nederland en het water.

Aan het eind van de cursus kun je iets vertellen over jezelf, je hobby’s en je familie, kun je een afspraak maken, boodschappen doen en iets bestellen in een café of restaurant. Ook kun je vertellen wat je elke dag doet en wat je gisteren hebt gedaan. De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen in tweetallen en een schriftelijk examen. Je hebt dan niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>

Dutch I for Asian students

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus leer je de basisgrammatica van het Nederlands en verwerf je een woordenschat die gericht is op praktische situaties. Het verschil tussen deze cursus en de cursus ‘Dutch I for international students’ is dat er in deze cursus extra aandacht is voor verstavaardigheid (wat wordt er precies gezegd) en uitspraak. Tijdens de lessen komen er veel dialogen en rollenspellen voorbij. Met behulp van online materiaal kun je de lessen voor- en nabereiden. Ook krijg je wekelijks een schrijfopdracht, die je zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van je docent.

Er passeert veel informatie over de Nederlandse cultuur de revue, bijvoorbeeld over het openbaar vervoer en over Nederland en het water.

Aan het eind van de cursus kun je iets vertellen over jezelf, je hobby’s en je familie, kun je een afspraak maken, boodschappen doen en iets bestellen in een café of restaurant. Ook kun je vertellen wat je elke dag doet. De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen in tweetallen en een schriftelijk examen. Je hebt dan niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>

Dutch II for international students

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is een vervolg op Dutch I en zorgt voor een nog uitgebreidere basis in de Nederlandse taal. In zogenaamde Talenquests ga je in groepjes informatie opzoeken en presenteren over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over feestdagen. In de lessen komen veel dialogen en rollenspelen voorbij. Met behulp van online materiaal kun je de lessen voor- en nabereiden. Ook krijg je wekelijks een schrijfopdracht, die je zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van je docent.

Culturele onderwerpen die aangesneden worden zijn vooral gericht op praktische informatie, zoals fietsen, tafelmanieren en zakendoen.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld complimenten geven, met de huisarts spreken en iemand de weg vragen. Je hebt dan niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>

Dutch - Fast Track

Dutch III

10x2,5 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is een vervolg op Dutch II en brengt je van niveau A2 naar niveau B1. De kennis van het Nederlands wordt verder uitgebreid aan de hand van onderwerpen als werk, onderwijs, reizen en kunst. Alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) komen aan bod, met steeds de nadruk op interactie. Daarnaast hou je enkele korte presentaties over onderwerpen uit de Nederlandse cultuur in de breedste zin van het woord.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>

Dutch Intensive Summer Course

Informatie over deze cursus kunt u vinden op de site van Tilburg University Summer School