Studie en studentenleven

Taaltoets voor uitwisselingsstudenten

Studenten die in het buitenland gaan studeren, kunnen bij het Language Center een taaltoets maken in de taal van het land van bestemming. Taaltoetsen kunnen gemaakt worden voor het Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans.

Het tijdig aanvragen van deze toets is van groot belang. Wanneer de toets niet behaald wordt, is herkansing namelijk pas een maand later mogelijk. Na de toets kan het advies zijn een taalcursus in de betreffende taal te volgen.

Vrijstelling

Bij (aantoonbaar) bewijs van een minimumniveau in de doeltaal, is in sommige gevallen vrijstelling van de taaltoets mogelijk. Bijvoorbeeld:

 • wanneer je al een cursus naar het juiste niveau van de doeltaal hebt gevolgd bij het Language Center (het tentamenbriefje geldt als aantoonbaar bewijs)
 • wanneer je eerder al geslaagd bent voor een internationaal erkende toets in de doeltaal (de betrokken docent van het Language Center moet dan inzage krijgen in het behaalde resultaat, waarna de docent een verklaring van voldoende taalkennis opstelt)
 • wanneer er op een andere manier sprake is van voldoende kwalificatie, zoals extra taalonderwijs na het voortgezet onderwijs (bewijstukken dienen dan ingeleverd te worden bij het Language Center, waarna eventueel een vrijstelling verleend wordt).

Taaltoets Engels

Studenten die in een Engelstalig land gaan studeren, hoeven alleen een taaltoets Engels af te leggen als de ontvangende universiteit waar je je voor aangemeld hebt, een bewijs van je niveau van het Engels vereist. Deze taaltoets kun je bij het Language Center maken. De toets is een bewijs dat je voldoet aan een bepaald minimumniveau: CEFR B2, ALTE-level Upper-intermediate of IELTS-level 6.5 of hoger. Dit is het niveau dat de ontvangende onderwijsinstelling vereist. Het is belangrijk dat je de toets tijdig aanvraagt.

Aanvraag

Je kunt de taaltoets aanvragen bij de Student Desk. Deze wordt afgenomen in groepen op vooraf bepaalde data en tijden. Het is daarom belangrijk dat je de taaltoets tijdig aanvraagt. Bij de aanvraag dien je de bevestigingsbrief of een brief van de coördinator Internationalisering te overleggen. Als je via ISEP naar het buitenland gaat, heb je een zogenaamd Language Proficiency Report nodig dat door een docent Engels moet worden ingevuld. Neem hiervoor contact op met Suzanne Peraino.

Het certificaat

Als je voldoet aan CEFR niveau B2, krijg je ongeveer twee weken na de test een certificaat. Dit moet je overhandigen aan de exchange coördinator. Als je een niveau haalt dat lager is dan B2, krijg je een advies over een eventueel te volgen cursus. Mogelijk wordt je verplicht eerst een cursus te doen, voordat je opnieuw aan de taaltoets kan deelnemen.

Testdata 2018

 • Woensdag 19 september 2018, 13.00 - 16.00
 • Woensdag 24 oktober 2018, 12:45 - 16:15, RTZ 501
 • Woensdag 21 november 2018, 10:45 - 14:15, CubeZ 16

De test zelf

De taaltoets bestaat uit een onderdeel grammatica (100 vragen) en een onderdeel luisteren (100 vragen). In totaal duurt dit ongeveer 60 minuten. Daarnaast schrijf je een kort essay van 1 pagina waarbij je kunt kiezen uit een aantal gegeven onderwerpen. De test duurt ongeveer 2 uur.

Vrijstelling

Je krijgt vrijstelling voor de taaltoets als je kunt aantonen dat je voldoet aan het vereiste niveau van de ontvangende universiteit. Dit kan op verschillende manieren:

 • Wanneer je een van onderstaande cursussen van het Language Center met een voldoende hebt afgesloten:
  • English for the Future
  • English for Academic Writing
  • English Advanced
  • English for TOEFL
  • English for Academic Purposes Summer Course
  • Academic Writing for Liberal Arts
  • Linguistic & Argumentation Skills for Global Law
  • English for Business Economics
  • Writing Skills 1 én Presentation Skills voor IBA of ECO, beide met B2+ of hoger

   Je moet je in dit geval melden bij de Student Desk met een uitdraai van je studieresultaten.
 • Als je kunt bewijzen dat je je op een andere wijze hebt gekwalificeerd, bijvoorbeeld door extra taalonderwijs na het voortgezet onderwijs of door tweetalig VWO. Je kwalificeert je enkel met erkende certificaten/testen en bij een minimumniveau van C1/Advanced. Je dient de bewijsstukken dan bij de Student Desk in te leveren. Na inzage door het Language Center wordt mogelijk vrijstelling verleend. In dat geval krijg je een verklaring. Houd er rekening mee dat de IB of Cambridge / TOEFL / IELTS certificaten niet ouder mogen zijn dan 3 jaar.

Geen vrijstelling

Je krijgt geen vrijstelling van de taaltoets met:

 • English Speaking & Pronunciation (Language Center)
 • English Presentation & Performance (Language Center)
 • Language assessments of workshops voor het Outreaching programma
 • Student English Language Assessment (SELA)

Kosten

De kosten voor het afleggen van de taaltoets zijn € 25,-. De kosten voor het maken van een certificaat als je een vrijstelling krijgt, zijn € 2,50.

Voorbereiding

Lees en luister zoveel mogelijk Engels in de periode die aan de toets voorafgaat. Verder is het zinvol om eventuele hiaten in de kennis van grammatica en schrijfvaardigheid op te vullen met behulp van onderstaande materialen.

 • Murphy, R. (1994). English Grammar in Use with Answers. Cambridge University Press.
 • De Toolbox Engels. Deze is toe te voegen aan je Student Portal via “Add Module”. Klik de box “Language Tools” aan.

Een goede bron voor online grammatica-oefenmateriaal is www.englishpage.com

Taaltoets Duits - Frans - Italiaans - Spaans

Studenten die in een Duitstalig, Franstalig of Spaanstalige land óf in Italië gaan studeren, moeten een taaltoets afleggen. Dat kan bij het Language Center. De toets is een bewijs dat je voldoet aan CEFR-niveau B1. Dit is het niveau dat de ontvangende onderwijsinstelling eist. Het is belangrijk dat je de toets tijdig aanvraagt.

Aanvraag en afname

Je kunt de taaltoets aanvragen bij Cristina Irún, coördinator Vreemde Talen. In overleg met haar en de betreffende docent wordt afgesproken op welke datum en tijd je de toets kunt afleggen. Als je slaagt, krijg je een certificaat. Dit moet je overhandigen aan de Exchange coördinator. Als je zakt, krijg je een advies over een eventueel te volgen cursus. Wanneer je zakt, kun je de taaltoets op zijn vroegst een maand later opnieuw doen.

Vrijstelling

Je krijgt vrijstelling voor de taaltoets als je kunt aantonen dat je voldoet aan het vereiste niveau. Dit kan op verschillende manieren:

 • Wanneer je een van onderstaande cursussen van het Language Center met een voldoende hebt afgesloten:
  • Duits voor halfgevorderden
  • Duits voor gevorderden
  • Frans voor halfgevorderden
  • Frans voor gevorderden
  • Spaans voor halfgevorderden

 • Als je op een eerder moment geslaagd bent voor een internationaal erkende toets (DaF, DELF/DALF, DELE, CILC). De betrokken docent van het Language Center moet dan inzage krijgen in het behaalde resultaat, waarna hij/zij een verklaring van voldoende taalkennis opstelt. Houd er rekening mee dat deze diploma’s niet ouder mogen zijn dan 3 jaar.

 • Als je kunt bewijzen dat je je op een andere wijze hebt gekwalificeerd, bijvoorbeeld door extra taalonderwijs na het voortgezet onderwijs. Je dient de bewijstukken dienen dan bij de Student Desk in te leveren. Na inzage door het Language Center wordt mogelijk vrijstelling verleend. In dat geval krijg je een verklaring. 

Kosten

De kosten voor het afleggen van de taaltoets zijn € 25,-. De kosten voor het maken van een certificaat als je een vrijstelling krijgt, zijn € 2,50.