Verbreding en verdieping

Medezeggenschap voor studenten

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van Tilburg University betreffen. Je leert er bovendien veel van.

Universiteitsraad

In de Universiteitsraad zijn zetels beschikbaar voor studenten en personeel.  Alle belangstellenden kunnen de agenda en de stukken inzien via de SharePoint map van de Universiteitsraad. Als de stukken niet via deze pagina's te raadplegen zijn, kunnen deze bij het secretariaat worden opgevraagd of ingezien in C 163.

Studentenfracties

De studenten zijn lid van een van de studentenfracties SAM of Front. Het Centraal Overleg Studentenfracties is het centrale overlegorgaan voor de hele studentenmedezeggenschap. Je kunt hen bereiken op cos@tilburguniversity.edu.

Bestuursbeurzen

Tilburg University stelt bestuursbeurzen beschikbaar voor studenten in de diverse medezeggenschapsorganen. Van de faculteit ontvang je bovendien nog vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Handleiding Opleidingscommissies

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft een OC-wijzer gemaakt om leden van opleidingscommissies wegwijs te maken in het oerwoud van regels. Daarnaast wil de LSVb studenten en docenten ook bewust te maken van de mogelijkheden die een opleidingscommissie heeft. In de OC-wijzer staat een overzicht van je taken en bevoegdheden en kun je allerlei tips en voorbeelden vinden die je kunnen helpen bij je werkzaamheden.

Meepraten op facultair, universitair en/of landelijk niveau is belangrijk voor de positie van het onderwijs en de positie van studenten. En je doet er een hoop ervaring mee op!

Stuur door

Wat is de uitkomst van twee plus drie

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van twee plus drie

Geef een numerieke waarde op