-

Dossier Arbeidsmarkt

Gratis publiekscollege over pensioenen op Tilburg University

Tilburg University organiseert in samenwerking met het Brabants Dagblad op woensdag 29 oktober 2014 een gratis publiekscollege met als thema ‘Werk aan uw pensioen’. Drie pensioenexperts van Tilburg University laten ieder in een minicollege van een half uur zien welke opties er nu zijn en hoe het pensioen bij iedere generatie leeft. Pensioen is niet alleen iets voor later en voor ouderen, maar is een zaak van nu, voor jong en oud, zo luidt de boodschap van de Tilburgse experts.Persbericht dd. 24-10-2014

Prof. dr. Gerry Dietvorst laat, met zijn eigen pensioen in zicht, de praktische kant van langzaam pensioneren zien. Tijdens zijn minicollege rijkt de Tilburgse hoogleraar Pensioenen de generatie 50plussers handvatten aan ter voorbereiding op het pensioneren. Diverse opties komen naar voren, waarbij het belang van het maken van eigen pensioenkeuzes wordt benadrukt.

Mr. Bastiaan Starink, fiscaal jurist, laat zien wat er de afgelopen jaren is veranderd in de AOW en de pensioenopbouw. Tijden veranderen, zo ook het pensioen. Het pensioen van de huidige werkende generatie versobert. Hoe erg is dat? Wat betekent dit voor werknemers? En wordt het pensioen nog geïndexeerd de komende jaren? En hoe zit het met de financiële positie van pensioenfondsen?

Mr. Michael Visser, pensioenonderzoeker, schetst een pensioenperspectief voor jong en oud. Het pensioen wordt steeds meer een pensioen à la carte, met verschillende keuzes. Biedt de Pensioenschijf-van-5 handvatten voor een gezonde oude dag voor jong en oud? “Je pensioen, dat ben je zelf”,  aldus Michael Visser.

Pensioen3Daagse

Het pensioencollege ‘Werk aan uw pensioen’ is gratis en valt ook binnen de Pensioen3Daagse (zie www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse.aspx) die ondersteund wordt door het Ministerie van Financiën en partners uit de financiële sector, wetenschap, overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties.

Na afloop van het college is er gelegenheid tot vragen stellen over de thematiek.

 

Datum: 29 oktober 2014, Locatie: Aula Tilburg University, Cobbenhagengebouw

Sprekers: prof. dr. Gerry Dietvorst, mr. Bastiaan Starink en mr. Michael Visser

Moderator: Richard Engelfriet

Aanvang: 19:30 uur; entree en koffie gratis (vanaf 19.00 uur)

Aanmelden via: www.tilburguniversity.edu/bdcolleges.

Noot voor de pers

Nadere persinformatie kan worden verkregen bij persvoorlichting tel. 013-466 2500, e-mail:   persvoorlichters@uvt.nl.