-

Dossier Big Data

Onderzoek Tilburg center for Cognition and Commmunication (TiCC) ‘excellent’

Een onafhankelijke internationale visitatiecommissie heeft het onderzoek van het Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) als ‘excellent’ beoordeeld.


De commissie was onder de indruk van de kwaliteit en academische reputatie van de Tilburg School of Humanities (TSH) als geheel. Zij stelde onder meer:‘TSH has the potential to demonstrate its relevance to society in ways that are simultaneously attractive to the general population (and prospective students) and generate political interest (and hence funding)’. De commissie ziet veel potentieel in de beoogde focus op e-Humanities van de faculteit en de unieke combinatie van onderzoek in de geesteswetenschappen en computersystemen.

Het Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) bestaat uit de onderzoeksprogramma’s Creative Computing en Language, Communication and Cognition.

De commissie beoordeelde de kwaliteit van het onderzoek van de beide onderzoeksprogramma’s als excellent. Dit betekent dat de betreffende onderzoekers internationaal voorop lopen en dat zij met hun onderzoek een belangrijke en substantiële bijdrage leveren binnen hun vakgebied. Over Creative Computing schreef de commissie: ‘Much of the research reflects current social practice and thinking on issues important to modern society, which is a sign of the vitality and social engagement of the faculty.’ In de beoordeling van het programma Language, Communication and Cognition wees de commissie expliciet op het belang en de relevantie van toepassingen van het onderzoek voor mensen met een communicatieve beperking.

Voor het rapport zie:www.tilburguniversity.edu/research/humanities/assessments

Voor meer informatie over het visitatierapport:

dr. Elke van Cassel: E.vanCassel@tilburguniversity.edu / 013 - 466 2540

Voor meer informatie over TiCC: www.tilburguniversity.edu/ticc