-

Dossier Big Data

Haalbaarheidsstudie naar universitaire opleiding ‘s Hertogenbosch pakt goed uit

PERSBERICHT 21 jan. 2015 - De TU Eindhoven en Tilburg University gaan verder met hun plannen om in 2016 een nieuwe Graduate School in ’s-Hertogenbosch op te zetten. De haalbaarheidsstudie wijst uit dat een nieuwe masteropleiding op het gebied van Data Science en ondernemerschap in ’s-Hertogenbosch veel kans van slagen heeft.Ook het bedrijfsleven, dat op uitnodiging van burgemeester Rombouts maandag op het stadhuis de plannen gepresenteerd kreeg, reageerde enthousiast en bevestigde de behoefte aan goed opgeleide data scientists. De Bossche raadscommissie stemde maandag al in met een krediet van 2,5 ton voor de voorbereidingskosten. De nieuwe opleiding zal ruimte bieden aan enkele honderden studenten. Uit stakeholdersonderzoek in de regio Brainport blijkt dat er een fors toegenomen vraag naar dat nieuwe data scientists is.

Uit de studie blijkt dat zowel studenten en bedrijven als de gemeente ‘s Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant zeer geïnteresseerd zijn. Er blijkt een groeiende behoefte aan multidisciplinair opgeleide professionals die ondernemend en leidend zijn en data als innovatieve kracht kunnen inzetten. Zowel bedrijven als (semi)publieke organisaties vragen om dergelijke entrepreneurs of bestuurders die waarde kunnen creëren uit data.

De gemeente ‘s Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant zijn bovendien bereid om in het project te participeren. De universiteiten willen voor de zomer een definitief antwoord op alle vragen over huisvesting, onderwijsaccreditatie voor de opleidingen en de financiering van het project.

De toekomstige Graduate School is onderdeel van een groter plan met een breder opleidingsportfolio op het gebied van Data Science, waaronder een nieuwe bachelor opleiding en een aantal masteropleidingen aan beide universiteiten. Onze samenleving heeft grote behoefte aan wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van data-analyse en waardenontwikkeling uit data.

Data Science Entrepreneurship

De opleiding in Den Bosch krijgt een masterstudie Data Science Entrepreneurship, die door beide universiteiten wordt verzorgd en zich onderscheidt door de focus op ondernemerschap. Verder biedt het plaats aan een ontwerpersopleiding en ruimte voor wetenschappelijk onderzoek en promotiemogelijkheden. Het opleidingscentrum wil ook een kraamkamer zijn voor nieuwe bedrijven en gaat zelfstandig ondernemen actief ondersteunen en stimuleren. De Bossche vestiging biedt daarom faciliteiten voor startende ondernemers en hun nieuwe technologie. Daarnaast zullen er seminars en cursussen voor het bedrijfsleven worden georganiseerd.

De gecombineerde expertise van beide universiteiten ligt op het gebied van mens- en maatschappij wetenschappen & technische wetenschappen. Het initiatief van de twee universiteiten krijgt ook internationale allure door de aanwezigheid van gerenommeerde wetenschappers.
Voor de huisvesting heeft het klooster van Mariënburg de voorkeur. Er worden echter ook alternatieve opties nader onderzocht zoals het Spinhuiswalcomplex.

Grote behoefte aan data scientists

In de komende periode zullen de universiteiten in gesprek gaan met geïnteresseerde bedrijven over vormen van samenwerking in het onderwijs, het onderzoek en de financiering van de plannen. Het nieuwe graduate programma kent invalshoeken uit informatietechnologie, ondernemerschap, overheid en economie. Tilburg University doceert recht, overheids- en economische aspecten en ondernemerschap. De TU/e biedt de IT-kant van Data Science en de ervaring in ondernemerschap.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerders, van Tilburg University: Tineke Bennema, tel. 0619678521 of c.e.bennema@tilburguniversity.edu;  van TU/e: Barend Pelgrim, tel. 040 247 3030 of 06 28 78 27 89 en via b.j.g.pelgrim@tue.nl.

Bijeenkomst Den Bosch Graduate School

Burgemeester Rombouts van Den Bosch ontvangt geïnteresseerden voor de Graduate School.