-

Dossier Big Data

Subsidie ANITA project toegekend aan Willem-Jan van den Heuvel over criminele activiteit op alternatieve internetlocaties

Willem-Jan van den Heuvel (TiSEM/JADS) heeft een subsidie van €365.400 ontvangen van de Europese Commissie voor deelname in het project ANITA: Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking.

Het project omvat zeventien partners uit elf landen en heeft twee doelen: 1) het versterken van de onderzoeks- en handhavingskracht van handhavingsautoriteiten door het inzetten van instrumenten die gebruik maken van big datatechnieken en 2) het verbeteren van de training van nieuwe handhavingsambtenaren. In het project ANITA werkt JADS samen met leadpartner ENGINEERING en overige partners als DITSS, AIT, CERTH en zes politie-instanties, waaronder de Nederlandse politie. De kern van het project is het herkennen, verzamelen, analyseren en interpreteren van criminele activiteit op alternatieve internetlocaties zoals het darkweb en het gebruik van crypto-valuta als Bitcoin en Ethereum om criminele activiteiten op te sporen. Met deze informatie worden criminele netwerken beter in kaart gebracht en politie en justitieafdelingen met gecombineerde data geassisteerd in het vinden, begrijpen en voorkomen van illegale smokkel. Het nieuw ontwikkelde ANITA-systeem zal binnen de partnerpolitieorganisaties getoetst en waar mogelijk geïmplementeerd worden. Het project heeft een looptijd van drie jaar.