-

Cultuur en Religie

Congres 'Orthodoxie versus fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?’

Wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs? De Tilburg School of Catholic Theology en Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing organiseren een tweedaags congres met als thema Orthodoxie versus Fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs? Schoolleiders en docenten uit het VO worden hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd.

Het congres vindt plaats in Utrecht en wordt georganiseerd door de TST en FHTL, in samenwerking met de Vereniging Docenten Godsdienst en Levensbeschouwing (VDLG), Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Verus-Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Universiteitshoogleraar Ernst Hirsch Ballin zal het congres openen en ook de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, zal acte de présence geven.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Adrianus Fonds.

Meer informatie en aanmelding: www.orthfund.nl

Wanneer: 17 januari 2017 10:00

Einddatum: 18 januari 2017 17:00