-

Cultuur en Religie

Promotie mw. L.K. Zwollo, MA

Titel: St. Augustine: The Human Mind as Image of the Divine; Augustine’s relationship to Plotinus’ philosophy
Promotores: prof. dr. P.J.J. van Geest, prof. dr. R.A. te Velde

Samenvatting

Deze studie biedt een diepgaande visie op het denken van twee van de meest invloedrijke filosofen van de oudheid: de kerkvader Augustinus (354-430) en de Neo-Platonist Plotinus (201/5-290). Het onderzoek is gebaseerd op Augustinus’ exegeses van de oudtestamentische passages Genesis 1:26, ofwel op zijn leer van het ‘beeld van God’ en ook op de volgende vragen: hoe maakte de kerkvader gebruik van De Enneaden, het hoofdwerk van Plotinus -een van zijn meest belangrijke niet-bijbelse bronnen? Tot hoe ver zijn De Enneaden van invloed geweest op de leer van Augustinus? Kan men Augustinus als ‘Christelijke Platonist’ karakteriseren? En zo ja, hoe?

De antwoorden op die vragen zijn verre van eenvoudig. Vaak wordt beweerd dat Augustinus zijn passie voor de Griekse filosofie en vooral voor het Platonisme opgaf toen hij als jonge man priester werd. Daarna zou hij zich volledig hebben gewijd aan het lezen en interpreteren van de bijbel. Deze studie toont echter duidelijk aan dat de wijsbegeerte van Plotinus een cruciale rol speelde in de denkwijze van de kerkvader tot aan het einde van zijn leven, wat vooral te zien is in zijn exegese van Gen. 1:26 in zijn laatste grote werk: Over de Drie-eenheid.


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


 

Wanneer: 23 november 2016 16:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University