-

Cultuur en Religie

Nieuws Cultuur en religie

 • 21-02-2018Direct link

  Diggit Mag: Over het maatschappelijk nut van 'politiek incorrecte' grappen

 • 20-02-2018Persbericht

  Jaarlezing prof. L. Bruni: Misbruik van spirituele taal in bedrijfsleven en economie
  Spiritualiteit floreert in de wereld van multinationale ondernemingen. Bedrijven concurreren in verhalen over 'spirituele paden'. Dit fenomeen heeft positieve, maar ook negatieve aspecten. In het kader van de Annual Lecture, georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology (TST) op 23 februari, bespreekt hoogleraar Luigino Bruni (Rome) het gebruik en misbruik van spirituele taal binnen bedrijven. Bijbels humanisme zal inzichten bieden voor een dergelijke kritische analyse. Lees meer

 • 19-02-2018Persbericht

  Iconische cultuurpaleizen staan haaks op behoefte kunstenaars, publiek en buurt
  Cultuurmanagers, architecten en beleidsambtenaren die een nieuw ‘cultuurpaleis’ voor de stad plannen, moeten wat betreft de precieze locatie en architectuur veel meer rekening houden met de veranderende behoeftes van het publiek, de makers en de buurt. Dat concludeert Marjo van Schaik in haar onderzoek Spaces of Culture, met als case-city Amsterdam, waarop ze 23 februari promoveert aan Tilburg University. Lees meer

 • 09-02-2018Nieuws

  De rol van onze morele emoties
  door Maureen Sie

  Voor- en tegenstanders in de wereld van #MeToo kunnen met elkaar de discussie aangaan omdat ieder van ons het gevoel heeft dat onze morele emoties er toe doen. Lees meer

 • 09-02-2018Opinie

  Maureen Sie

 • 07-02-2018Direct link

  Wim Drees: De wereld is Engelstalig, de universiteit dus ook

 • 05-02-2018Nieuws

  Carnaval: de rollen omgedraaid
  Komende week is het weer zover, het feest dat alle andere feesten overbodig maakt, de Moeder aller Feesten: Carnaval. De ene helft van de Nederlanders gruwelt bij het idee van drie dagen verkleden, zuipen en kotsen. De andere helft van de Nederlanders spaart er het hele jaar voor. Voor de noordelingen is komende week een week als alle andere. Voor de zuiderlingen breekt een onmisbare orgie aan van feesten en vieren. Lees meer

 • 22-01-2018Persbericht

  Managen met Mozes, Lessen uit de woestijn voor leiders van vandaag
  Boek hoogleraar theologie Marcel Poorthuis
  PERSBERICHT 22-1-2018 ‘Ik herken in het handelen van Mozes principes die mij onontbeerlijk lijken voor de politiek’, schrijft voormalig premier Jan-Peter Balkenende in zijn voorwoord bij het boek ‘Managen met Mozes. Lessen uit de woestijn voor leiders van vandaag’ van hoogleraar theologie Marcel Poorthuis, dat net is verschenen bij uitgeverij Pardes/Amphora. Lees meer

 • 19-01-2018Opinie

  Henriëtte Prast

 • 08-01-2018Opinie

  Aart de Zeeuw

 • 02-01-2018Opinie

  Erik Borgman

 • 20-12-2017Nieuws

  ‘Denk na en spreek over geloof’
  Hoogleraar Marcel Poorthuis over zijn eerder verschenen boek '25 Eeuwen Theologie'

  De meest gegoogelde zoektermen zijn christelijke feestdagen zoals Pasen en Pinksteren. Nu zijn de meeste Nederlanders wel bekend met de betekenis van Kerst, maar hoe staat het in het algemeen met de kennis van godsdienst en theologie? Heeft onze individualistische, vermeend seculiere samenleving nog wel behoefte aan theologie? Kan theologie zich nog verder ontwikkelen? Lees meer

 • 04-12-2017Opinie

  Reinout Wibier: 'Neutraliteit' van overheidsdienaren gaat niet om uiterlijk
  Bij de 'neutraliteit' van overheidsdienaren gaat het om hun opstelling, niet hun uiterlijk, betoogt hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier in de Volkskrant. Lees meer

 • 27-10-2017Nieuws

  Overeenkomsten en verschillen tijdens One World Day
  “Alle mensen zijn hetzelfde. We herkennen elkaars emoties, willen allemaal dat onze kinderen gelukkig worden en kunnen ons in elkaar inleven. Maar zijn we ook écht hetzelfde? Hoeveel Duitsers heb je bijvoorbeeld nodig om een lampje in een fitting te draaien?” Lees meer

 • 15-08-2017Direct link

  Promovenda Klaasje Douma in Eindhovens Dagblad: Brabantse adel van huis uit eenvoudig
  De Brabantse adel is van huis uit eenvoudig, een nogal bij elkaar geraapt gezelschap ook. Én: een Bossche kliek. Dat vertelt Klaasje Douma aan het Eindhovens Dagblad. Ze deed dertien jaar lang onderzoek naar de Brabantse adel. Lees meer

 • 01-08-2017Nieuws

  ‘Het normale terugbrengen, is je grootste toevoeging’
  Rouw- en verliescoach Ellen Dreezens schrijft een boek voor kinderen in rouw. Een praktisch zelfhulpboek voor rouwende kinderen en hun ‘hulp-volwassene’. "Ze gaan samen op een leuke manier aan de slag." Lees meer

 • 18-07-2017Nieuws

  Tips voor een stressloze en ontspannen (thuis)vakantie
  Nederlanders behoren tot de meest reislustige Europeanen. In 2015 gingen 12,7 miljoen Nederlanders op vakantie, 80% van de bevolking. De rest bleef thuis vanwege geldgebrek, gezondheidsproblemen of een hekel hebben aan al dat reisgedoe. Lees meer

 • 21-06-2017Nieuws

  Bij staatsbezoek aan Vaticaan: de soft power van paus Franciscus
  Het Vaticaan is geen economische of militaire macht, maar kan een bondgenoot zijn in tal van kwesties die Nederland aan het hart gaan, betoogt Paul van Geest in de NRC aan de vooravond van het bezoek van het koningspaar aan paus Franciscus. Lees meer

 • 29-05-2017Persbericht

  Identificatie met Brabant zit in (her)kennen van personen en plekken
  We gaan steeds vaker de wereld over, fysiek, online, in gedachten. Toch voelen we ons nog steeds gehecht aan de plek waar we wonen of vandaan komen. Maar hoe identificeren we ons met Noord-Brabant en hoe komt die ‘binding’ tot uiting in ons dagelijkse leven? Lees meer

 • 18-05-2017Persbericht

  Klimaatonderzoekers moeten meer zorgdragen voor visuele communicatie klimaatverandering
  Klimaatonderzoekers moeten beter nadenken over hoe zij de boodschap over klimaatverandering duidelijk kunnen maken aan het grote publiek. Dat stelt hoogleraar communicatie en cognitie Fons Maes in een publicatie in Nature. Hoewel er een massa visuele en digitale informatie over het klimaat beschikbaar is, wordt daarin zelden rekening gehouden met een grote en zeer kwetsbare doelgroep: de laaggeletterden, stelt hij.
  Lees meer

 • 17-02-2017Persbericht

  Vici-subsidie voor Jenny Slatman: meer aandacht voor het lichaam in de gezondheidszorg
  PERSBERICHT 17 februari 2017 - Prof. dr. Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanities, ontvangt anderhalf miljoen euro subsidie van NWO, waarmee ze nader onderzoek gaat doen naar het lichaam in de gezondheidszorg. Omdat het lichaam in de gezondheidszorg vooral gezien wordt als een biologische entiteit, kunnen veel klachten niet in lichamelijke termen worden uitgelegd. Voor lichamelijke klachten worden dan vaak psychologische verklaringen gegeven, en mentale klachten worden steeds vaker als hersenziektes geduid. Slatman wil een bredere kijk op lichamelijkheid ontwikkelen. Lees meer

 • 20-01-2017Direct link

  How Trump used social media in his campaign
  In the following paper Asya Krusteva and Kiki Bathoorn (students Online Culture: Art, Media and Society) will explain how the political figure Donald Trump uses social media and its format for his benefit. Lees meer

 • 10-10-2016Persbericht

  Pleidooi voor nieuwe meetbare benadering van zingevingsvraagstukken
  - Persbericht 10 oktober 2016 - Veranderingen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van de ouderen-, jeugd- en WMO-zorg roepen bij burgers zingevingsvragen op omdat ze veel onzekerheid met zich meebrengen. Prof. dr. Jos Pieper die op 14 oktober zijn oratie houdt, pleit voor een nieuwe, meetbare benadering van deze zingevingsvragen om ze tegemoet te treden. Hij bekleedt sinds eind 2015 de bijzondere leerstoel Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, gerelateerd aan maatschappelijke aspecten.
  Lees meer

 • 12-05-2016Nieuws

  Pinksteren: feest van verlichting
  Deze dagen vieren christenen wereldwijd het hoogfeest van Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. De christelijke overlevering spreekt over Pinksteren als ‘het feest van de Geest’. Erg fraai natuurlijk, maar wat is de betekenis van een dergelijk feest in een samenleving die zijn christelijke veren in rap tempo aan het afschudden is? Cultuurtheoloog Frank Bosman legt uit. Lees meer

 • 08-03-2016Persbericht

  Genomineerden E. du Perronprijs 2015: Ilja Leonard Pfeijffer, Annelies Verbeke en Marja Vuijsje
  PERSBERICHT 8 maart 2016 - De schrijvers Ilja Leonard Pfeijffer, Annelies Verbeke en Marja Vuijsje zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2015. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving. De uitreiking vindt plaats op donderdagavond 21 april bij het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc) in Tilburg. Dan houdt Herman van Rompuy, politicus en van 2010 tot 2014 de eerste Voorzitter van de Europese Raad, de E. du Perronlezing met als titel ‘Europa: utopie en werkelijkheid’.

  Lees meer

 • 03-12-2015Persbericht

  Expertmeeting Camino Academie over gastvrijheid bij pelgrimage
  Gastvrijheid is een hoofdzorg voor de pelgrim, die na een lange en slopende dagtocht een geschikt onderkomen probeert te vinden voor de nacht. Dat roept de vraag op hoe het begrip en de praktijk van gastvrijheid zich ontwikkelt in wisselende historische, culturele en ritueel-religieuze contexten. Op donderdag 10 december 2015 organiseert de Camino Academie, waarin wetenschappers en deskundigen pelgrimage bestuderen daarover een expertmeeting in Utrecht: ´Gastvrijheid: ideaal en werkelijkheid´. Lees meer

 • 30-11-2015Persbericht

  Hoe kwetsend mag je zijn? Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting
  PERSBERICHT 30 nov. 2015 - De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Westerse samenlevingen. ‘Traditionele waarden’ als autoriteit van machthebbers, waardigheid en reputatie van gezagsdragers en geloof kunnen daarbij echter worden aangetast. De vraag is waar de grenzen liggen tussen het afdwingen van respect voor deze waarden en de vrijheid van meningsuiting. Lees meer

 • 25-11-2015Achtergrond

  Vrijheid doorgeven

 • 23-11-2015Video

  Paul Scheffer over het onvoorspelbare stabiliseren
  De latente agressie rond het vluchtelingenvraagstuk ligt in het gevoel van een open einde stelt Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies TSH - Tilburg University. Als liberalen niet willen nadenken over grenzen, dan zullen anderen met een meer autoritaire inslag dat wel doen, daar ben ik bang voor. Lees meer

 • 11-11-2015Video

  Vluchtelingen en de donkere kant van ICT
  Tussen 2009 en 2015 zijn 25.000 vluchtelingen ontvoerd in de Sinaï-woestijn, veelal vluchtelingen uit Eritrea. Geschat wordt dat in er voor 600 miljoen US dollars aan losgeld is betaald. Onderzoek door Mirjam van Reisen, Conny Rijken en Meron Estefanos belicht de groeiende importantie van mobieltjes in het betalingsverkeer en in de mensensmokkel. Hiernaar wordt gerefereerd als de donkere kant van ICT. Lees meer