-

Cultuur en Religie

Publicatie: Freedom of Religion in the 21st Century

De recente geschiedenis laan zien dat de neutrale staat wordt uitgedaagd door religieuze claims. Hoe kunnen conflicterende interpretaties van de relatie tussen staat en religie met elkaar in balans worden gebracht?Het boek 'Freedom of Religion in the 21st Century' reflecteert op conflicten die de vrijheid van reliie met zich mee lijkt te brengen, op de oorzaken ervan en hoe ze kunnen worden overwonnen. De uitgave is samengesteld door Hans-Georg Ziebertz, University of Würzburg en Ernst Hirsch Ballin, Universiteit van  Amsterdam en Tilburg University.

Summary in English

Freedom of religion consists of the right to practice, to manifest and to change one’s religion. The modern democratic state is neutral towards the variety of religions, but protects the right of citizens to practice their different religious beliefs. Recent history shows that a number of religious claims challenge the neutral state. This happens especially when secularity is rejected as the basis of the modern state. How can conflicting interpretations of the relation between religion and state be balanced in our world?

Meer informatie: www.brill.com