-

Dossier Duurzaamheid

Nieuw: Research Handbook on Climate Change Adaptation Law

Hoogleraar Internationaal en Europees milieurecht Jonathan Verschuurens nieuwste book is gepubliceerd: het Handbook on Climate Change Adaptation Law. Dit handboek behandelt de uitdagingen waarvoor de wereld zich gesteld ziet om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Aanpassing is noodzakelijk omdat de gevolgen van de opwarming van de atmosfeer nu al niet meer zijn te vermijden, aldus de auteurs.Beleid voor aanpassing aan klimaatverandering staat wereldwijd nog in de kinderschoenen. In dit boek komen obstakels in wetgeving voor zulk beleid aan te orde en hoe die te overwinnen. Verscheidene experts behandelen lokale, nationale en transnationale wetgeving op het gebied van onder meer aansprakelijkheid en verzekeringen, rampenbestrijding, waterbeheer, biodiversiteit, groen bouwen, vervuiling, vluchtelingen, landbouw en energie.

Het Research Handbook on Climate Change Adaptation Law is bedoeld voor academici, beleidsmakers, overheden en NGO's die werken aan beleid en wetgeving rond klimaatverandering.

Auteurs die bijdragen hebben geleverd zijn R.W. Adler, R. Byrne, M. Faure, M. Gromilova, K.H. Hirokawa, N. Jägers, R. Lyster, A.M. Pohrib,J. Rosenbloom, T. Stephens, A. Trouwborst, D. van Niekerk, J. Verschuuren, L.F. Wiley.

Zie voor meer informatie www.e-elgar.com.