-

Dossier Duurzaamheid

Investeren in duurzame energie schept wel degelijk werkgelegenheid

De komende vijftig jaar zal wereldwijd een energietransitie plaatsvinden om klimaatverandering en uitputting van hulpbronnen tegen te gaan. Een nieuwe basis wordt gelegd voor de energiehuishouding waarin oude, vervuilende vormen van energie vervangen worden door nieuwe schone bronnen. Nieuwe bedrijvigheid ontstaat, nieuwe activiteiten bloeien op en nieuwe banen worden gecreëerd, maar onvermijdelijk is ook krimp in traditionele sectoren, zoals de fossiele energiesector. Deze omwenteling is de essentie van de transitie. Waar banen verdwijnen in de oude industrie komen nieuwe banen weer terug in de nieuwe industrie. Dat is pijnlijk voor de mensen die hun baan verliezen maar niet voor de werkgelegenheid als geheel.De vraag is waar de oude banen zitten en de nieuwe groene banen gaan komen. Er zijn in Nederland veel banen verbonden met de fossiele energie: Shell, Gasunie, offshore, energieopslag en transport in de grote havens, de infrastructuur, centrales enzovoort, maar deze banen worden ook gesubsidieerd - in 2007 nog meer dan 300 miljard dollar in twintig grote landen volgens de OESO. Als subsidies op fossiel worden afgebouwd en als Nederlandse gas en olievoorraden slinken, krimpen deze sectoren vanzelf. Dit is geen doemscenario, integendeel. Schone energie biedt kansen voor groei en nieuwe hoogwaardige banen in Nederland. Mondiaal is schone energie een van de snelst groeiende sectoren, met 30 procent groei in private investeringen in het afgelopen jaar volgens de Wall Street Journal. De meeste groene banen worden gecreëerd zonder subsidie.

[..]
Het is belangrijk om te blijven investeren in kennis, maar ook belangrijk om aan de slag te gaan. De toepassing van nieuwe technologieën versnelt het leren. Dat leidt tot lagere prijzen voor duurzame energie. Hoe meer je investeert, hoe sneller je leert, hoe goedkoper de duurzame energie op termijn. De keus voor Nederland is ofwel het subsidiëren van een traditionele en krimpende sector, of investeren in de opbouw van een nieuwe industrie die straks leidt tot duurzaamheid en energiezekerheid.

Zie Econtrack voor het volledige artikel.