-

Dossier Duurzaamheid

Nieuws Duurzaamheid en samenleving

 • 25-03-2019Nieuws

  Reyer Gerlagh: "Als je allemaal op elkaar wacht, kom je allemaal nergens”
  Klimaateconoom Reyer Gerlagh is voorstander van CO2-heffing. In een interview in De Telegraaf licht hij dit toe. "We kunnen wel op elkaar blijven wachten, dan komen we helemaal nergens.” Lees meer

 • 19-03-2019Nieuws

  De politiek van de energietransitie: wat doe jij aankomende woensdag?
  Door Petra Hofman

  Aankomende woensdag 20 maart vinden de provinciale verkiezingen plaats. Weet jij al wat je gaat stemmen? Het is soms lastig om te bepalen wat er precies te kiezen valt en hoe je daar je eigen beeld over moet vormen. De energietransitie is hét thema van deze provinciale verkiezingen. Het klimaat- en energieakkoord is hot topic in de landelijke politiek, maar het komt veel dichterbij. Juist op het lokale en regionale niveau krijgt de transitie vorm in de steden, dorpen en landschappen. De energietransitie blijkt steeds meer een ruimtelijk, sociaal, politiek en juridisch vraagstuk te zijn. De regionale fysieke en sociale verschillen vragen om oplossingen die ingebed zijn in de lokale context. Lees meer

 • 28-01-2019Nieuws

  Elf Tilburgse economen tekenen petitie: de CO2-heffing voor de industrie moet er komen
  Zeventig economen, waaronder elf economen van Tilburg University, ondertekenden onlangs een petitie waarin ze een pleidooi houden voor een economie-brede, uniforme koolstofheffing (CO2-belasting). Volgens hen zal het ontwerp-klimaatakkoord leiden tot nodeloos hoge kosten en is er bovendien een grote kans dat de gestelde doelen niet gehaald worden. Een effectieve en doelmatige aanpak is noodzakelijk. De economen zijn van mening dat een CO2-heffing voor de industrie hard nodig is. Lees meer

 • 14-01-2019Nieuws

  Week van de Circulaire Economie
  Maandag 14 januari tot en met vrijdag 18 januari is de Week van de Circulaire Economie. Een jaarlijkse, landelijke campagneweek die wordt georganiseerd door Nederland Circulair!, met de bedoeling om professionals mee te nemen in de circulaire economie. Lees meer

 • 30-11-2018Nieuws

  Economen: geen goed klimaatadvies zonder een brede CO2-beprijzing
  Donderdag 29 november zijn de pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuzes aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De preadviezen bevatten een dringende oproep aan de regering en aan de onderhandelaars aan de Klimaattafels: CO2-beprijzing is de enige manier waarop de opwarming van de aarde effectief kan worden voorkomen. Lees meer

 • 25-09-2018Persbericht

  Inzichten uit economische wetenschap helpen bij milieutransities
  Oratie prof. dr. Herman Vollebergh

  PERSBERICHT 25 september 2018 - De zorg om het milieu is groter dan ooit. Er ligt een ambitieuze uitdaging – het Akkoord van Parijs– maar de politiek vindt het moeilijk om door te pakken. In hoeverre het klimaatakkoord in Nederland de grote sprong voorwaarts wordt, valt nog maar te bezien. Tegelijk zwelt de kritiek op de economische wetenschap aan, aangewakkerd door Kate Raworth en haar ‘donut economics’. Over de noodzakelijk geachte structurele veranderingen in de samenleving, ‘transities’ genaamd, zouden economen niets te vertellen hebben vanwege hun preoccupatie met niet bestaande rationele mensen in een te beperkte lineaire wereld. Lees meer

 • 03-10-2016Persbericht

  Minder CO2 uitstoot door groene autobelastingen
  PERSBERICHT 3-10-2016 - 12% van de totale CO2 uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door personenauto’s. Daarom voert de EU een actief beleid om deze CO2 emissies terug te dringen door middel van groene autobelastingen, waarmee de aankoop van schonere auto’s wordt gestimuleerd. Om de hogere aanschafbelasting te vermijden reageren consumenten hierop door de ‘vuile’ benzineauto’s in te ruilen voor ‘schonere’ (minder CO2 uitstotende) dieselauto’s. Dit leidt echter mogelijk wel tot meer uitstoot van fijnstof. Lees meer

 • 11-04-2016Persbericht

  Doorbraak onderzoek stedelijke distributie
  Gezonde businessmodellen voor schonere stadslogistiek

  PERSBERICHT 11-04-2016 - De stad is tegenwoordig het hart van de economie en dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. De veeleisende consument leeft, werkt en recreëert in de stad. Daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van steden. CO2 reductie is daarin cruciaal. Lees meer

 • 05-02-2015Persbericht

  Energiebesparing: overheid moet zich ook richten op gedrag
  PERSBERICHT 5 febr. 2015 - Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is de afgelopen jaren fors gedaald. Toch realiseren huishoudens niet hun maximaal haalbare energiebesparing, stelt de Tilburgse hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen op basis van onderzoek. “Mensen die hun huis energiezuiniger maken, blijken minder kritisch te worden in hun energieverbruik. Willen we het energieverbruik verder laten dalen, dan zullen we ons ook moeten richten op gedrag.” Lees meer

 • 15-09-2014Persbericht

  Risico’s onderzoek klimaatengineering zijn beheersbaar
  De wijdverbreide zorgen over onderzoek naar klimaatengineering zijn niet nodig. Dat concludeert Jesse Reynolds in het proefschrift dat hij op 22 september verdedigt aan Tilburg University. Reynolds adviseert om een internationaal instituut op te richten dat experimenten met klimaatengineering coördineert en helpt reguleren. Lees meer