-

Dossier Duurzaamheid

Nieuws Duurzaamheid

 • 13-01-2017Direct link

  Reyer Gerlagh: reactie op artikel Obama over onomkeerbaarheid opmars schone energie
  Toekomstig Amerikaans president Trump denkt dat hij nog miljoenen banen kan creëren met fossiele brandstoffen. Maar in Science kondigt Obama in zijn laatste dagen als president aan dat Amerika en de wereld onherroepelijk de overgang naar duurzame energie aan het maken zijn. Wie heeft er gelijk? Reyer Gerlagh reageert op de website 'De kennis van nu' op Obama's artikel. Lees meer

 • 03-10-2016Persbericht

  Minder CO2 uitstoot door groene autobelastingen
  PERSBERICHT 3-10-2016 - 12% van de totale CO2 uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door personenauto’s. Daarom voert de EU een actief beleid om deze CO2 emissies terug te dringen door middel van groene autobelastingen, waarmee de aankoop van schonere auto’s wordt gestimuleerd. Om de hogere aanschafbelasting te vermijden reageren consumenten hierop door de ‘vuile’ benzineauto’s in te ruilen voor ‘schonere’ (minder CO2 uitstotende) dieselauto’s. Dit leidt echter mogelijk wel tot meer uitstoot van fijnstof. Lees meer

 • 26-09-2016Nieuws

  Grote gemeenten lopen achter bij landelijke duurzaamheidsverbetering
  De gemiddelde duurzaamheid van Nederlandse gemeenten gaat de laatste jaren vooruit volgens de nationale monitor 2016 van instituut Telos, Tilburg University, die zojuist is verschenen. Lees meer

 • 11-04-2016Persbericht

  Doorbraak onderzoek stedelijke distributie
  Gezonde businessmodellen voor schonere stadslogistiek

  PERSBERICHT 11-04-2016 - De stad is tegenwoordig het hart van de economie en dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. De veeleisende consument leeft, werkt en recreëert in de stad. Daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van steden. CO2 reductie is daarin cruciaal. Lees meer

 • 11-01-2016Persbericht

  Lagere energienota leidt tot extra verbruik
  PERSBERICHT 11-1-2016 - Het energieverbruik van huishoudens daalt door energiebesparende maatregelen, maar door de lagere energienota gaan consumenten ook weer meer energie verbruiken. Het effect van besparingen wordt zo gemiddeld voor ruwweg een derde tenietgedaan. Die conclusie trekt econoom Erdal Aydin in zijn proefschrift dat hij 13 januari a.s. aan Tilburg University zal verdedigen. Lees meer

 • 20-07-2015Persbericht

  Goudjakhals verovert nieuw terrein in Europa
  TILBURG, 20 juli '15 - Niet alleen de wolf maar ook de goudjakhals (Canis aureus) is aan een opmerkelijke opmars bezig. Vanuit zijn traditionele leefgebied in het zuidoosten van Europa breidt de soort zich uit richting het noorden en het westen, tot in Estland en Zwitserland aan toe. Dat levert lastige kwesties op. Moet de jakhals in leefgebieden waar hij een nieuwkomer is ook worden beschermd? Volgens jurist Arie Trouwborst wel. Lees meer

 • 22-06-2015Persbericht

  Duitse taal stimuleert duurzaam ondernemen meer dan het Engels
  Persbericht, 22-06-2015 - Het onderscheid dat binnen talen wordt gemaakt tussen tegenwoordige en toekomstige tijd beïnvloedt de inspanningen van bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen. Hoe beperkter dat onderscheid, hoe meer aandacht uitgaat naar duurzaam ondernemen. Lees meer

 • 17-06-2015Persbericht

  Saskia Lavrijssen benoemd tot hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries
  Tilburg University heeft prof. dr. Saskia Lavrijssen met ingang van 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries. Lavrijssen is gespecialiseerd in de regulering van de energiemarkt en de watersector. Lees meer

 • 05-02-2015Persbericht

  Energiebesparing: overheid moet zich ook richten op gedrag
  PERSBERICHT 5 febr. 2015 - Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is de afgelopen jaren fors gedaald. Toch realiseren huishoudens niet hun maximaal haalbare energiebesparing, stelt de Tilburgse hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen op basis van onderzoek. “Mensen die hun huis energiezuiniger maken, blijken minder kritisch te worden in hun energieverbruik. Willen we het energieverbruik verder laten dalen, dan zullen we ons ook moeten richten op gedrag.” Lees meer

 • 08-12-2014Persbericht

  Corporate Social Responsibility en universitair mensenrechtenbeleid
  Uitreiking van de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs 2014 Lees meer

 • 15-09-2014Persbericht

  Risico’s onderzoek klimaatengineering zijn beheersbaar
  De wijdverbreide zorgen over onderzoek naar klimaatengineering zijn niet nodig. Dat concludeert Jesse Reynolds in het proefschrift dat hij op 22 september verdedigt aan Tilburg University. Reynolds adviseert om een internationaal instituut op te richten dat experimenten met klimaatengineering coördineert en helpt reguleren. Lees meer

 • 08-08-2014Persbericht

  Vrouwen bereid in te leveren op pensioen zolang pensioenfonds duurzame investeringen doet
  Bijna de helft van de pensioenfondsdeelnemers zou genoegen nemen met een iets lager rendement zolang de investeringen in hun ogen maatschappelijk verantwoord zijn. Dit geldt met name voor vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van TIAS/Tilburg University. Lees meer