Dossier Social Innovation

Social Innovation

Social Innovation is een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen.


Social Innovation begint bij personen en organisaties die een maatschappelijk probleem zien en het plan opvatten er iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen, denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers. Het kan gaan om lokale en regionale initiatieven, maar ook om complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau.Nieuw in Social Innovation

 • Digitale Samenleving: mensgerichte informatietechnologie opgave voor volgend kabinet 06-06-2017Nieuws Digitale Samenleving: mensgerichte informatietechnologie opgave voor volgend kabinet
  De Nederlandse universiteiten hebben dit jaar Digitale Samenleving gepresenteerd: de ambitie om Nederland wereldleider te maken op het gebied van onderzoek naar mensgerichte informatietechnologie. Digitalisering is volgens de VSNU de komende jaren dé opgave voor een volgend kabinet. De Nederlandse universiteiten leveren hier hun bijdrage aan.

 • Openingscongres Impactprogramma Tilburg University 02-06-2017Nieuws Openingscongres Impactprogramma Tilburg University
  Op 26 juni 2017 vindt het openingscongres plaats van het Impactprogramma van Tilburg University. Doel van het programma is om zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke impact van Tilburg University te vergroten en een duidelijker onderzoeksprofiel te creëren voor de buitenwereld.

 • Tilburgse studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden 04-04-2017Nieuws Tilburgse studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden
  Zes Tilburgse masterstudenten zijn twee weken geleden naar Thessaloniki en Athene gereisd. Samen met de hoogleraren Conny Rijken en Hein Fleuren gaan ze data verzamelen om de situatie in kaart te brengen van Syrische, Afghaanse en andere vluchtelingen in deze Griekse steden. Per groep zullen ze 100 interviews afnemen om deze kwetsbare groepen beter in kaart te brengen.

 • 1,1 Miljoen voor onderzoek Smart Urban Intermediaries in ‘living labs’ 12-01-2017Nieuws 1,1 Miljoen voor onderzoek Smart Urban Intermediaries in ‘living labs’
  Een internationaal consortium onder leiding van Merlijn van Hulst van de Tilburg School of Governance ontvangt 1,1 miljoen euro subsidie van ERA-NET (gesponsord door de Europese Commissie) voor onderzoek naar Smart Urban Intermediaries ofwel stedelijke intermediairs. Het onderzoek loopt van het voorjaar van 2017 tot oktober 2019.

 • "Ik mag mijn businessplan opsturen" 19-12-2016Achtergrond "Ik mag mijn businessplan opsturen"
  Noem eens typisch Nederlandse dingen? De eerste antwoorden komen vanochtend voorzichtig, maar de rij op het bord groeit snel: stille straten ’s avonds - nieuwgierige mensen – welvaart –bureaucratie – de agenda - de onuitsprekelijke ‘g’ – individualisme. Het is meteen duidelijk dat Josette Dijkhuizen, hoogleraar Ondernemerschapsontwikkeling, vandaag een geïnteresseerd en hoogopgeleid publiek voor zich heeft.