Dossier Social Innovation

Ton Wilthagen ontvangt eerste Starterbeursboek

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan Tilburg University, heeft woensdag tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste boek over de Startersbeurs in ontvangst genomen. Het boek werd overhandigd door wethouder Erik de Ridder van de gemeente Tilburg.

In het boek worden de eerste onderzoeksresultaten over de Startersbeurs gepresenteerd samen met ervaringen en ideeën van bloggers, leerbedrijven en betrokken personen en organisaties.

Hoogleraar Ton Wilthagen ontwikkelde de Startersbeurs in samenwerking met de jongerenvakbonden FNV en CNV, de gemeente Tilburg en Funding Subsidiemanagement BV. Met de Startersbeurs kunnen werkzoekende jongeren tegen een vergoeding werkervaring opdoen en hun competenties verder ontwikkelen in een functie die aansluit bij hun opleiding.

Wethouder Erik de Ridder, gemeente Tilburg: 'Werkloosheid en zeker jeugdwerkloosheid heeft een enorme impact op iemands leven. Je staat stil en het is lastig om de opgelopen achterstand in je carrière in te lopen. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar de overheid heeft een belangrijke rol in het bestrijden van de werkloosheid. Vanuit die gedachte is de gemeente Tilburg van start gegaan met de Startersbeurs. Het is een succesvol middel om hoogopgeleide jongeren te helpen richting de arbeidsmarkt. Ik ben er dan ook trots op dat wij hebben mogen bijdragen aan het succes van de Startersbeurs.'

Ton Wilthagen benadrukt: ”We mogen niet achterover leunen maar we moeten blijven laveren en bijsturen, want de Starterbeurs is alleen succesvol als jongeren er duurzaam van profiteren, als de meest kwetsbare groepen ook worden bereikt en als verdringing en misbruik worden voorkomen. En bovendien: elke innovatie moet tijdig weer verder worden geïnnoveerd. Wat mij betreft gaat de Starterbeurs op in een breed jeugdgarantiestelsel, zoals dat door alle lidstaten van de Europese Unie is overeengekomen”.

Jacky Manuhutu, directeur van Startersbeurs Nederland, bevestigt dat verdringing van reguliere arbeidsplaatsen en misbruik voorkomen moet worden. Het leren dient centraal te staan en niet het leveren van productie. De werkzoekende jongere werkt tijdens de Startersbeurs aan de ontwikkeling van beroepscompetenties. De competenties worden aan het begin, tussentijds en op het eind beoordeeld en vastgelegd in een certificaat.

Rond de 3000 werkzoekende jongeren hebben tot nu toe gebruik gemaakt van een Startersbeurs en bijna 60% heeft er een betaalde baan er aan over gehouden. Gelet op dit resultaat kan geconcludeerd worden dat het een succesvol innovatief instrument is door een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.

Meer informatie: