Dossier Social Innovation

Pilot project naar nieuwe rol lokale overheid in participatiesamenleving

In de participatiesamenleving van de toekomst wordt niet alleen een andere rol van de burger, de marktspelers, maar ook van de overheid verwacht. Hoe en wanneer kan de overheid ‘loslaten in vertrouwen’ of afzien van ingrijpen in autonome sociale processen? Hoe en wanneer kan de overheid nog geloofwaardig een publieke taak en verantwoordelijkheid claimen? Op lokaal niveau hebben de gemeente Tilburg samen met de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University een gezamenlijk interactieonderzoek gedaan naar deze vragen en oplossingen proberen aan te dragen. Het werd geleid door bestuurskundigen Frank Hendriks en Tamara Metze.

Veel gemeenten die vanouds dichtbij de samenleving opereren en zeker ook het Tilburgse gemeentebestuur, zoeken naar een nieuwe rol in een participatiesamenleving: in het faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven. De gemeente Tilburg ontwikkelt daarom een nieuwe Tilburgse aanpak van de participerende overheid en doet dit samen met initiatiefnemers in de samenleving, met ondernemers en kennisinstellingen, zoals Tilburg University.

Het project en de verdere initiatieven van de gemeente Tilburg en TiU zijn daarmee een goed voorbeeld van social innovation waarin met een creatieve samenwerkingsvorm gemeente, ondernemers, burgers en kennisinstellingen zoeken naar nieuwe (sociale) oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Uit het onderzoek bleek dat er vele variaties zijn van overheidsparticipatie en dat vooral duidelijk moet worden welke variant wenselijk is voor welk initiatief en verder dat  maatschappelijke energie serieus genomen moet worden.

Het interactieonderzoek is afgerond in juni 2015 en heeft vervolg gekregen, onder andere in werksessies met de Tilburgse gemeenteraad, binnen het gemeentelijke apparaat en in een praktijk-seminar tijdens een internationale wetenschappelijke conferentie te Lille, Frankrijk waar de gemeentesecretaris een groep van ongeveer 25 wetenschappers tot haar beschikking had om verder te leren over nieuwe manieren van samenwerking tussen gemeente en samenleving.

Voor meer informatie: t.metze@tilburguniversity.edu